Treća sjednica GV-a s rekordnim brojem točaka

204

Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u petak, 21. srpnja s početkom u 16:00 sati. Sjednica će trajati do 22:00 sata, a nastavak sjednice predviđen je za ponedjeljak, 24. srpnja s početkom u 16 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže:

D n e v n i  r e d

1. Vijećnička pitanja.
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2016. godine.
4. Prijedlog odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Komolac.
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.
7. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za privremeni smještaj građevina, strojeva i opreme na čest. zem.1347/1 k. o. Gruž.
8. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva)
9. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva)
10. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva)
11. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva)
12. Prijedlog odluke o  poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (karići)
13. Prijedlog odluke o  poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (karići)
14. Prijedlog odluke o  poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (karići)
15. Prijedlog odluke o  poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (karići)
16. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017. godinu.
17. Prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika u 2017. godini. 
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2016. godinu.
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2016. godinu.
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2016. godinu.
21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu.
22. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2016. godinu.
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2016. godinu.
24. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Libertasa d. o. o. za 2016. godinu.
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d. d. za 2016. godinu.
26. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d. o. o. za 2016. godinu.
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu UTD Raguse d. d. za 2016. godinu.
28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2016. godinu.
29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća  o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2016. godinu.
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2016. godinu.
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2016. godinu.
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2016. godinu.
33. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2016. godinu.
34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2016. godinu.
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2016. godinu.
36. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2016. godinu.
37. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2016. godinu.
38. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2016. godinu.
39. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2016. godinu.40. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2016. godinu.
41. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2016. godinu.
42. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2016. godinu. 
43. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2016. godinu
44. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
45. Prijedlog zaključka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2017. godinu.
46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Marina Držića.
47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Mokošica.
48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Marina Getaldića.
49. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Gundulića.
50. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Lapad.
51. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Antuna Masle.
52. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *