Turističkoj i ugostiteljskoj školi odobreno novih 211.135,00 eura iz EU fondova za projekt obrazovanja odraslih

188

Dubrovačka Turistička i ugostiteljska škola ponovno se izborila za novac iz europskih fondova. Odobreno joj je novih 211.135,00 eura i to za projekt obrazovanja odraslih u partnerstvu s Latvijom, Rumunjskom,Slovenijom, Češkom Republikom i Poljskom.  Projekt službenog naziva „ Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills”.

Ovaj projekt se odnosi na specifične ciljeve Erasmus+ programa u području edukacije i treninga: 1) poboljšati razinu ključnih kompetencija i vještina (ključnih vještina i kompetencija 21. stoljeća, kao što su vještine rješavanja problema, suradnja, kreativnost, kritičko razmišljanje, strategije učenja, komunikacija, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, itd.), s osobitim naglaskom na njihovu važnost na tržištu rada (napredne vještine i kompetencije) i njihov doprinos cjelokupnom društvu (uz ostale odrasle polaznike, to se odnosi i na ljude s geografskim, socijalnim i ekonomskim preprekama, kulturološkim različitostima i poteškoćama u učenju, kao i na one s nižim vještinama i kvalifikacijama); 2) ukazati na važnost cjeloživotnog učenja na europskom području (stvaranjem otvorenih obrazovnih sadržaja koji sadrže materijale za učenje i poučavanje vezane za europsku kulturnu baštinu i primjenom inovativnih metoda te upoznavanje šireg društva s prednostima i mogućnostima korištenja otvorenih obrazovnih sadržaja osmišljenih u svrhu cjeloživotnog obrazovanja) 3) poboljšati poučavanje i učenje jezika i promicati europsku jezičnu raznolikost i interkulturalnu svijest (kroz uključivanje materijala pogodnih za unaprjeđenje jezičnih kompetencija polaznika na 10 europskih jezika, a materijali otkrivaju bogatu kulturnu baštinu zemalja koje sudjeluju u projektu, uključujući manjine).

Partnerstvo će osmisliti nastavu kombiniranog učenja (online i “lice u lice”), primjenjujući metodu integriranog učenja jezika i nastavnog sadržaja, koja je sadržajno povezana s bogatom europskom nematerijalnom kulturnom baštinom u partnerskim zemljama i predstavljena u obliku priča, primjenjujući inovativne metode i alate (webquest, studije slučaja, vialogue, video i audio zapise, interaktivne igre, alate za dizajnersko razmišljanje, itd.), pri tom razvijajući jezične kompetencije polaznika (EN, NJEM, FR, LV, HR, SL, RU, POLJ, ČEŠ) u svrhu zaposlenja, socijalne uključenosti, dobrostanja. Nastava će biti dostupna odraslim polaznicima u partnerskim zemljama, uključujući i one s geografskim, društvenim i ekonomskim preprekama u učenju, kulturološkim razlikama te odrasle polaznike koji zahtjevaju poseban obrazovni tretman. Također, osmisliti će Smjernice za cjeloživotno učenje za provođenje nastave i motiviranje odraslih polaznika. Da bi se osigurala održivost, nastava će biti dostupna besplatno svim polaznicima koji su zainteresirani za nju i nakon završetka projekta.

Nastava je osmišljena na način da otkriva bogatu europsku nematerijalnu baštinu, a osim razvijanja jezičnih i interkulturalnih kompetencija, polaznici će biti izloženi opširnom znanju o kulturi te će proširiti znanje i svijest o kulturi. Dakle, projekt pridonosi ključnim ciljevima 2018. – Europske godine kulturne baštine, podižući svijest o važnosti i značaju kulturne baštine. Jezik postaje sredstvo za razvoj drugih važnih kompetencija i usvajanje ključnih znanja o kulturi. Nastava nudi materijale za učenje na 10 jezika te time podržava istinsku višejezičnost.

Očekivani rezultati će uključivati sljedeća, nova prioritetna područja Obrazovanja i osposobljavanja postavljena od strane Vijeća i Komisije, vezana za implementiranje strateškog okvira za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020) (2015/C 417/04): 1) relevantna znanja visoke kvalitete, vještine i kompetencije koje se razvijaju kroz cjeloživotno učenje, usmjerene na ishode učenja koji su korisni prilikom zaposlenja, inovaciju, aktivno građanstvo, dobrostanje; 2) otvorene i inovativne obrazovne sadržaje te potpuno prihvaćanje digitalnog doba; 3) inkluzivno obrazovanje za socijalnu koheziju. Također, projekt će doprinijeti dvama specifičnim prioritetima politike EU na području učenja za odrasle u periodu između 2015.-2020.: Priskrbiti i primijeniti (viša razina digitalnih vještina odraslih polaznika) te Fleksibilnost i pristupačnost (širi pristup obrazovnim mogućnostima kroz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije). Pridonijet će stvaranju bliskih veza s tvrtkama, lokalnom vlasti, nevladinim udrugama itd., s ciljem da se potiče sudjelovanje odraslih polaznika u cjeloživotnom učenju.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *