Zamjenica Tepšić na predstavljanju publikacije “Napuljski barokni majstor Andrea Vaccaro i Dubrovnik”

285

Zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Jelka Tepšić prisustvovala je predavanju i predstavljanju publikacije „Napuljski barokni majstor Andrea Vaccaro i Dubrovnik: Konzervatorsko-restauratorski radovi na dvama oltarnim palama iz crkava Gospe od Karmena i Domino“, a koje je u ponedjeljak priređeno u crkvi Domino.

Zamjenica Tepšić je uz dubrovačkog biskupa Matu Uzinića prigodnim obraćanjem otvorila predstavljanje uputivši zahvalu svim uključenim u ovaj složeni proces restauracije. Naglasila je i kako Grad Dubrovnik nizom događanja u rujnu obilježava Europsku godine kulturne baštine. Restauratorski proces publici objasnile restauratorice Mara Kolić Pustić i Nancy von Breska-Ficović, dok su publikaciju predstavili Višnja Bralić i Ivan Vigjen.

Naime, Dubrovnik u bratovštinskim crkvama – Gospi od Karmena i Domino baštini dvije iznimne oltarne slike napuljskog slikara Andree Vaccara.  Obje su restaurirane u dubrovačkom restauratorskom odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Slika iz crkve Gospe od Karmena predstavljena je na izložbi Restaurirane slike iz crkve Gospe od Karmena 2007. godine, dok su konzervatorsko-restauratorski radovi na oltarnoj pali Svih svetih iz crkve Domino dovršeni potkraj 2017. godine. Sama crkva nedovoljno je istražena te će, kao i u slučaju crkve Gospe od Karmena, predstavljanje rezultata istraživanja restaurirane slike zasigurno pridonijeti boljem poznavanju šireg konteksta naručitelja i uvezenih djela u baroknom Dubrovniku.

Grad Dubrovnik je izradu knjige o oltarnim slikama napolitanskog slikara Andree Vaccara u Dubrovniku te predstavljanje rezultata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i radova sufinancirao sa 29 tisuća kuna u okviru Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Dodatno, za program „Istraživanje zidnog oslika u ljetnikovcu Beccadelli na otoku Šipanu“, u sklopu istog programa odobreno je 27 tisuća kuna, čime Grad Dubrovnik u svom proračunu za 2018. godinu za realizaciju godišnjeg programa Restauratorskog odjela u Dubrovniku nosi ukupan iznos od 56 tisuća kuna.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *