25. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

30
 1. sjednica Gradskog  vijeća  Grada Dubrovnika održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u ponedjeljak, 4. studenoga  2019., s početkom u 11:00 sati.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-25                                                     

Dubrovnik, 25. listopada 2019.­                                                  

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

– S   V   I   M   A –

Sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika          

              za ponedjeljak, 4. studenoga 2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja.
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.
 1. Izvješće o radu direktorice Turističke zajednice grada Dubrovnika za 2017. i 2018. godinu.
 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na

području Grada Dubrovnika.

 1. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i Tržni red trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.
 1. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž.
 1. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 1. Prijedlog izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik za 2019. godinu.
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.
 1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o darovanju nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 344/2 površine 663 m2, čest. zem. 344/6 površine 1200 m2 i čest. zem. 345/2 površine 713 m2, sve upisane u zk. ul. br. 279 k.o. Komolac u svrhu izgradnje dječjeg vrtića između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, kao darovatelja, i Grada Dubrovnika, kao obdarenika.
 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2396 k.o. Dubrovnik površine 165 m2.
 1. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.
 1. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Ivom Bušljem.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020.godinu.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.
 1. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2020.godinu.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2020.godinu.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2020. godinu.
 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2020.godinu.
 1. Prijedlog rješenja o razrješenju Pavice Vilać dužnosti ravnateljice Dubrovačkih muzeja Dubrovnik, na osobni zahtjev.
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik.
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.
 1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanu članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.
 1. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.
 1. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Dubrovniku.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *