Akcija kontrole nad putničkim brodovima na jednodnevnim i višednevnim putovanjima

378

 Danas u vremenu od 08:00 do 18:00 sati, provodi se  akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na moru na području nadležnosti svih lučkih kapetanija na moru, pri čemu će se koristiti raspoloživa plovila i djelatnici lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija. Ova akcija će posebnu pažnju posvetiti nadzoru nad putničkim brodovima na jednodnevnim izletima, putničkim brodovima na višednevnim putovanjima i brodicama za prijevoz putnika.

Pri tome će se primarno kontrolirati:

–                  izletnički brodovi;

–                  brodovi hrvatske državne pripadnosti na višednevnim kružnim putovanjima;

–                  brodice koje obavljaju prijevoz putnika, posebno brzih brodica koje obavljaju prijevoz iz nautičkih sjedišta do otoka.

Kontrola navedenih brodova i brodica će obuhvatiti sposobnost brodova/brodica za plovidbu, uključujući broj i sastav ukrcanih članova posade i njihovu osposobljenost, te broj ukrcanih putnika u odnosu na maksimalni dozvoljeni broj putnika za koji je brod/brodica registriran.

Također, provjeravat će se plovidba brodova/brodica, kao i drugih plovnih objekata sukladno Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, posebno u područjima intenzivne plovidbe.

Osim navedenog, nadzor će obuhvatiti i kontrolu svih vidova nedozvoljenog glisiranja uz obalu.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *