DONOSIMO PRESUDU// Željan Matić tužio je dubrovačkog novinara jer ga je prozvao zbog korupcije. Izgubio je na sudu

2191

Željan Matić, pomoćnik ravnatelja za pomorski promet ,tehničke poslove i održavanje Županijske lučke uprave tužio je dubrovačkog novinara Balda Marunčića zbog povrede časti i ugleda te izgubio spor na Općinskom sudu u Dubrovniku.

Naime, dubrovački novinar Baldo Marunčić je za tjedno izdanje DULISTA u članku prenio optužbe sugrađanina na račun ravnatelja ŽLUD-a Željka Dadića i njegovog pomoćnika Željana Matića:

U članku među ostalim stoji: “Ljudi koji su dilali vezovima pozivaju se točno na imena ravnatelja ŽLUD-a Željka Dadića i njegovog pomoćnika za pomorski promet, tehničke  poslove i održavanje Željana Matića. To su ljudi koji su sve sređivali. Nisam nikad  vidio da je netko izvadio pare, ali meni su preko posrednika u kafiću “Fontana” nudili  vez za novac – ističe naš sugrađanin, ogorčen što nakon dugogodišnjih pokušaja  povrata svog veza još uvijek nije ostvario to svoje pravo, dok su drugi na razne  načine vezove dobivali” te “… To sve skupa nije “palo s Marsa”, to je biznis”. 

Povodom presude kontaktrali smo poznatu dubrovačku odvjetnicu Anu Birimišu koja zastupa našeg kolegu Balda Marunčića.

– Nemam običaj komentirati sudske odluke, međutim ovakva odluka suda za mene je bila očekivana, sud je u obrazloženju presude iznio jasne razloge donošenja oslobađajuće presude mom branjeniku, kratko je za Dubrovnik INsider kazala odvjetnica Ana Birimiša.

 

U nastavku donosimo presudu Općinskog suda u Dubrovniku:

 

Republika Hrvatska 

Općinski sud u  

Dubrovniku 

Dr. Ante Starčevića 23 

20 000 Dubrovnik 

Poslovni broj: 40 K-254/2017 

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E 

P R E S U D A 

Općinski sud u Dubrovniku po sutkinji tog suda Dubravki Đivanović kao sucu  pojedincu uz sudjelovanje Krstinje Jović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu  protiv Balda Marunčića i Željana Matića zbog kaznenog djela iz čl. 148. st. 1. i 2. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 – dalje u tekstu:  KZ/11) povodom privatne tužbe privatnog tužitelja Željana Matića od 11. srpnja 2017 godine nakon održane i zaključene javne rasprave dana 03 studenog 2021.godine u  nazočnosti privatnog tužitelja Željana Matića, opunomoćenika privatnog tužitelja  odvjetnika Slavena Šoše, optuženika Balda Marunčića i Srđana Golubovića,  braniteljice optuženog Balda Marunčića odvjetnice Ane Birimiša branitelja optuženog  Srđana Golubovića odvjetnika Dina Hadžiomerovića, dana 04. studenog 2021.  godine u nazočnosti privatnog tužitelja objavio je i  

p r e s u d i o j e 

 Optuženi: 1. BALDO MARUNČIĆ rođen 8. 01. 1981. g., u Dubrovniku, OIB  10433283012 s prebivalištem u Dubrovniku, Josipa Kosora 4, državljanin RH, po  zanimanju novinar, zaposlen, plaća cca 5000,00 kn, suvlasnik kuće, neoženjen, bez  djece.  

  1. SRĐAN GOLUBOVIĆ rođen 12. 09. 1971. G. u Dubrovniku, OIB  92672632406 s prebivalištem u Dubrovniku, Kovačka 12, državljanin RH, po  zanimanju obrtnik, srednjeg imovnog stanja, vlasnik stana, vl. automobila marke  Nissan, vl. skutera i barke, oženjen, otac troje djece, (dvoje djece je malodobno) ,  trenutno s obzirom na coronu ne ostvaruje nikakva primanja kao obrtnik

 2 Posl broj: 40 K-254/2017 

  1. Na temelju čl. 453. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne  novine br. 152/08 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19  – dalje ZKP/08)  

 OSLOBAĐAJU SE OD OPTUŽBE 

” Dana 21. lipnja 2017. godine u tiskanom izdanju dubrovačkog tjednika DULIST br.  295 okrivljenik Baldo Marunčić je u svojstvu novinara u članku na str. 10. pod  naslovom “Pljušte optužbe o trgovini vezovima, Dadić sve opovrgava” pronio tvrdnje  “sugrađanina S.G”, a za koje inicijale tužitelj prepoznaje da predstavljaju Srđana  Golubovića, II. okrivljenog, kojima se šteti časti i ugledu tužitelja, čime su počinili  kazneno djelo iz čl. 148. st. 1. i st. 2. Kaznenog zakona.  

U članku među ostalim stoji: “Ljudi koji su dilali vezovima pozivaju se točno na imena  ravnatelj ŽLUD-a Željka Dadića i njegovog pomoćnika za pomorski promet, tehničke  poslove i održavanje Željana Matića. To su ljudi koji su sve sređivali. Nisam nikad  vidio da je netko izvadio pare, ali meni su preko posrednika u kafiću “Fontana” nudili  vez za novac – ističe naš sugrađanin, ogorčen što nakon dugogodišnjih pokušaja  povrata svog veza još uvijek nije ostvario to svoje pravo, dok su drugi na razne  načine vezove dobivali” te “… To sve skupa nije “palo s Marsa”, to je biznis”, a koje  činjenične tvrdnje iznesene u navedenom članku su difamantne, odnosno ne samo  da može škoditi časti i ugledu tužitelju, nego je ovakvim javnim linčom na njega i  ravnatelja ŽLUD-a, njegova čast i ugled su, nakon višegodišnjeg besprijekornog rada  na navedenoj poziciji, teško okrnjeni.  

Dokaz:  

– preslik navedenog članka  

  1. okrivljeni navedeno kazneno djelo počinio je iznoseći svoju tvrdnju, kojima tužitelja  “optužuje” za “dilanje” vezovima tj. tužitelja proziva za niz nečasnih kaznenih djela,  dok I. okrivljeni kao novinar DULISTA pronoseći navedene tvrdnje II. okrivljenog  putem tjednih novina omogućio da navedene tvrdnje postanu pristupačne većem  broju ljudi, a usprkos činjenici da ponavlja tvrdnje u obliku citata i pozivanjem na izvor  informacija, ne oduzima navedenoj radnji obilježje kaznenog djela teškog  sramoćenja, jer i tada unatoč “ogradi” sugerira da je žrtva mogla učiniti nešto  nečasno.  

Oba počinitelja ovog kaznenog djela su svjesno i namjerno iznijeli odnosno pronijeli  navedene tvrdnje s isključivim ciljem da se tužitelja osramoti kao kriminalca te da mu  se nanese nepopravljiva šteta njegovoj časti i ugledu, koje je kroz svoju dugotrajnu  karijeru gradio, i to II. okrivljeni pristupajući i iznoseći navedene tvrdnju novinaru (I  okrivljenom) s ciljem da isti to iznese u javnost, a I okrivljeni je, u skladu sa svojim  iskustvom i radom u novinarstvu MORAO ZNATI, posljedice iznošenja takvih tvrdnji  kojima se teško inkriminira tužitelja. 

Također se napominje da I okrivljeni se ne može, u ovom konkretnom slučaju,  pozivati ni na “javni interes” ili drugi opravdani interes. Svaki interes mora biti  opravdan tj. mora biti u skladu s zakonom i društvenim moralom. Opravdan interes  “informiranja javnosti” nije uočljiv u ovakvim i sličnim senzacionalističkim naslovima i  tekstovima kojima je cilj jedino broj prodanih primjerka novina, bez da se vodi briga o  tome kako je time, pa makar i jednome čovjeku, nanesena nepopravljiva šteta nad  njegovom čašću i ugledu. Tko takve difamantne tvrdnje iznosi i pronosi, dužan je  provjeriti njihovu istinitost, a što osobito vrijedi za novinare koji su dužni provjeriti  istinitost informacije koju prenose.

 3 Posl broj: 40 K-254/2017 

Privatni tužitelj je dugogodišnji djelatnik ŽLUD-a koji je zbog svog besprijekornog  rada uživao poštovanje sugrađana i kolega, te se opisanim pronošenjem i  iznošenjem neosnovanih i neprovjerenih tvrdnji od strane obojice okrivljenika baca  negativno svjetlo na cjelokupni njegov dosadašnji rad, kao i na njega osobno. 

Neshvatljivo je tužitelju da se može na principu “rekla-kazala” tako olako bacit “ljaga”  na nečije ime i rad, a još više mu neshvatljiv neprofesionalni potez novinara koji  neprovjerenim pronošenjem navedenih tvrdnji od jednog ljutitog sugrađanina, a koji  vez nije dobio upravo zato što tužitelj postupa u skladu s zakonom i pravilima, učinio  štetu nad tužiteljevom čašću i ugledu pred mnogobrojnim čitateljima i sugrađanima.  

Iz svega navedenog, evidentno je da su I. i II. okrivljeni iznoseći i prenoseći naprijed  navedene tvrdnje naspram podnositelja ove privatne tužbe, počinili kazneno djelo  teškog sramoćenja pa ovim podnositelj privatne tužbe predlaže pokrenuti kazneni  postupak radi počinjenja kaznenog djela teškog sramoćenja iz čl. 148. st. 1. i 2.  Kaznenog zakona te po provođenju dokaznog postupka, okrivljenike proglasiti krivim  te odrediti zakonom zapriječenu kaznu za navedeno kazneno djelo.”  

  1. Temeljem odredbe čl. 158. st. 2 Zakona o kaznenom postupku (Narodne  novine 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 – dalje u tekstu: ZK/08) upućuje se oštečeni Željan Matić da svoj imovinskopravni  zahtjev može ostvarivati u parnici. 

III. Temeljem odredbe članka 149. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku  (Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17,  126/19 – dalje u tekstu: ZK/08), dužan je privatni tužitelj Željan Matić naknaditi  troškove kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. točka 1 do 6. ZKP/08, od kojih  paušalna svota iz članka 145. stavak 2. točka 6. ZKP/08, iznosi 500,00 kuna  (petstotinakuna), u roku od 15 dana od pravomoćnosti ove presude, a pod prijetnjom  ovrhe uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske model HR64 IBAN  HR HR1210010051863000160, poziv na broj primatelja 6084-384725417 (opis  plaćanja: troškovi u predmetu 40 K-254/17), dokaz o uplati dostaviti ovom Sudu, kao  i naknaditi nužne izdatke optuženika te nužne izdatke i nagradu branitelja optuženika  o čemu će biti doneseno posebno rješenje.  

Obrazloženje 

  1. Privatni tužitelj Željan Matić putem svog punomoćnika Slavena Šoše,  odvjetnika u Dubrovniku kod ovog suda je dana 11. srpnja 2017. godine podnio  privatnu tužbu protiv optuženih Balda Marunčića i Srđana Golubovića zbog kaznenog  djela teškog sramoćenja iz čl. 148. st. 1. i 2. KZ/11 
  2. Kazneno djelo teškog sramoćenja iz čl 148 KZ/11 brisano je odnosno prestalo  je postojati kao kazneno djelo, a sud nije mogao po službenoj dužnosti provjeriti radi  li se o nekom drugom kaznenom djelu jer je optužni akt tako pisan da nije razvidno  što je u njemu činjenični opis, ima li uopće pravni opis, gdje mu je obrazloženje pa  kada bi se sud upustio u pretpostavljanje toga upustio bi se u dispozicije koje ima  isključivo na raspolaganju privatni tužitelj pa što stoga to ne smije činiti, odlučeno je  kao u izreci presude. 

 4 Posl broj: 40 K-254/2017 

  1. Budući je donesena oslobađajuća presuda to je temeljem odredbe čl. 158. st. 2  ZK/08 oštećeni Željan Matić upućen da svoj imovinskopravni zahtjev može ostvarivati  u parnici 
  2. Temeljem odredbe čl. 149. st. stavka 3. ZK/08, budući su optuženici oslobođeni od optužbe naloženo je privatnom tužitelju Željanu Matiću naknaditi  troškove kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. točka 1 do 6. ZKP/08, od kojih  paušalna svota iz članka 145. stavak 2. točka 6. ZKP/08, iznosi 500,00 kuna  (petstotinakuna), u roku od 15 dana od pravomoćnosti ove presude, a pod prijetnjom  ovrhe, kao i naknaditi nužne izdatke optuženika te nužne izdatke i nagradu branitelja  optuženika o čemu će biti doneseno posebno rješenje. 

U Dubrovniku, 04. studenog 2021. godine, 

Sutkinja 

 Dubravka Đivanović 

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od  dana primitka iste putem ovog suda za Županijski sud u tri istovjetna primjerka. 

DN-a: 

– privatni tužitelj Željan Matić 

– punomoćnik privatnog tužitelja odvjetnik Slaven Šoša 

– optuženik Baldo Marunčić 

– optuženik Srđan Golubović  

– braniteljica optuženika Balda Marunčića odvjetnica Ana Birimiša – branitelj optuženika Srđana Golubovića odvjetnik Dino Hadžiomerović   

 

Broj zapisa: eb302-6188c 

Kontrolni broj: 0b62a-c7602-17c9e 

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom: CN=DUBRAVKA ĐIVANOVIĆ, L=DUBROVNIK, O=OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU, C=HR 

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi: 

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/ 

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta. 

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta. 

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Općinski sud u Dubrovniku potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Marunčić – presuda

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *