DUBROVAČKE KNJIŽNICE PREDSTAVLJAJU Zbornik radova o Miloradu Mediniju

246

Dubrovačke knjižnice predstavit će Zbornik radova o Miloradu Mediniju u petak, 22. veljače u 18:30 sati u Znanstvenoj knjižnici na trećem katu (Cvijete Zuzorić 4). O Zborniku će govoriti prof.dr. sc. Ivo Banac, dopisni član HAZU i glavni urednik Zbornika, prof. dr. sc. Tihomil Maštrović.
Milorad Medini (Dubrovnik, 1874. – 1938.) hrvatski je književni povjesničar i političar. Studirao je slavistiku te doktorirao filozofiju u Beču. Radio je kao gimnazijski profesor u Dubrovniku i Splitu te je bio urednik časopisa “Crvena Hrvatska”. Za narodnoga je zastupnika u Dalmatinskom saboru bio izabran 1908., a od 1910. do 1918. bio je član Zemaljskoga odbora u Zadru. Nakon I. svjetskoga rata pa sve do umirovljenja 1934., bio je tajnik Trgovačko-industrijske komore u Dubrovniku. U znanstvenom se radu uglavnom bavio poviješću Dubrovnika te starijom dalmatinskom i dubrovačkom književnošću. Proučavao je i izvore za stariju hrvatsku povijest, među ostalima i Ljetopis popa Dukljanina.

Ivo Banac, povjesničar, političar i pisac, rodio se u Dubrovniku 1947. godine, a 1959. s majkom emigrira u SAD. Doktorirao je 1975. na poslijediplomskom studiju iz povijesti na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji. Od 1977. do 2009. predavao je povijest Istočne i Jugoistočne Europe na Sveučilištu Yale gdje je umirovljen kao profesor emeritus. Od 1994. do 1999. je djelovao kao redoviti profesor povijesti na katedri vezanoj uz posebnu zakladu na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Od 2008. redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1990. dopisni član HAZU. Poznat je kao autor niza zapaženih knjiga koja su se bavila poviješću Jugoslavije i južnoslavenskih prostora.

Tihomil Maštrović se rodio 1952. u Zadru gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. 1988. postiže doktorat iz područja filologije. Od 2007. do 2011. obnašao je dužnost glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Znanstveni interes Maštrovića kreće se u širokome tematskom i stručnom rasponu, pretežito u okvirima književne historiografije, time da je taj interes najjače usredotočen na hrvatsku književnost, ali i na dramsku književnost i povijest kazališta XIX. i prve polovice XX. stoljeća. Rezultati književnopovijesnih, književnokritičkih, kazališnopovijesnih, teatroloških i kulturoloških znanstvenih istraživanja prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića objavljeni su u njegovih jedanaest autorskih znanstvenih knjiga. Urednik je časopisa Glasnik HAZU  te je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *