DUBROVAČKE LJETNE IGRE zadužene za organizaciju Dočeka Nove godine

331

Sukladno objavljenom Natječaju za organizaciju manifestacije Dočeka Nove godine 2018. na Stradunu, 15.srpnja 2017, Grad Dubrovnik i Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika izabralo je Povjerenstvo za otvaranje ponuda. Povjerenstvo je održalo sastanak 7.kolovoza 2017.g., u sastavu od dva predstavnika Grada Dubrovnika (Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika i Marijeta Hladilo, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika); dva člana Turističkog vijeća TZGD (Katija Jerković, direktorica prodaje i marketinga Jadranskih luksuznih hotela i Daniel Marušić, direktor turističke agencije Dubrovnik Travel), te predstavnik Turističke zajednice grada Dubrovnika (Marko Dadić, voditelj odjela za organizaciju manifestacija).

Povjerenstvo je utvrdilo da su pristigle tri ponude od dva ponuđača Udruga Extempora i Scardona d.o.o. te je zaključilo da nijedna ponuda ni formalno ni programski ne zadovoljava tražene kriterije i uputilo prijedlog Turističkom vijeću o neprihvaćanju ponuda. Sukladno objavljenom Natječaju za organizaciju manifestacije Dočeka Nove godine 2018. na Stradunu, 15.srpnja 2017, Grad Dubrovnik i Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika izabralo je Povjerenstvo za otvaranje ponuda.  Povjerenstvo je utvrdilo da su pristigle tri ponude od dva ponuđača Udruga Extempora i Scardona d.o.o. te je zaključilo da nijedna ponuda ni formalno ni programski ne zadovoljava tražene kriterije i uputilo prijedlog Turističkom vijeću o neprihvaćanju ponuda. 

S prijedlogom Povjerenstva jednoglasno se složilo Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika, na sjednici održanoj u utorak, 22.kolovoza 2017. te će se u dogovoru s Gradom Dubrovnikom organizacija Dočeka Nove godine povjeriti Dubrovačkim ljetnim igrama, a Turistička zajednica grada Dubrovnika i Grad Dubrovnik će snositi troškove organizacije, kao što je bilo i planirano.

 

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *