Ministar Kuščević i župan Dobroslavić sastali se s predstojnicima uredâ državne uprave

406

U Dubrovniku je danas održan sastanak ministra ministra uprave Lovra Kuščevića i župana Nikole Dobroslavića s predstojnicima uredâ državne uprave na temu Prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, koji je usvojen na 149. sjednici Vlade, a koji predviđa povjeravanje poslova državne uprave županijama kao prvostupanjskim tijelima državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave. U radu sastanka je sudjelovala i državna tajnica Ministarstva uprave Josipa Rimac, a sve nazočne predstojnike uredâ državne uprave je u ime domaćina, Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pozdravio predstojnik Baldo Pušić.

Kako je tom prilikom izjavio ministar Kuščević, jedan od glavnih ciljeva Vlade RH upravo je politika ravnomjernog regionalnog razvoja. „Jučer je Vlada RH usvojila Zakon o sustavu državne uprave, kojim se postižu dva cilja: depolitizacija javne uprave i decentralizacija. Time se u javnu upravu želi uvesti što je moguće više profesionalaca, a što je moguće manje dužnosnika, da se smjenom politika ne mijenjaju rukovodeći kadrovi, a to znači da ćemo imati gotovo 90 dužnosnika manje i ti ljudi će postati rukovodeći službenici profesionalci, koji se neće mijenjati s promjenom politike“, rekao je ministar. Dodao je i kako će se uvođenjem sustava decentralizacije država po prvi puta odreći svojih ovlasti prepuštajući ih županijama, a radi se o preko 200 poslova, kao što su kategorizacija apartmana, otvaranje obrta, izvlaštenja i sl. O tome zašto se spomenuti poslovi prepuštaju županijama, ministar Kuščević je kazao kako će županije te poslove dobro obavljati jer raspolažu dobrim resursima na terenu, dobro prepoznaju potrebe na terenu i u stanju su prepoznati potrebe naših građana i na kvalitetniji ih način rješavati nego što se to rješava iz centra, iz Zagreba. „Očekujem da će Zakon biti usvojen u lipnju, a da će stupiti na snagu od 1. siječnja 2020. godine.“, rekao je ministar Lovro Kuščević.

Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je zadovoljstvo dolaskom ministra u našu županiju na ovaj sastanak upravo dan nakon usvajanja predmetnog zakona na Vladi RH. „Mi u ovoj županiji i u Hrvatskoj zajednici županija smatramo da je to dobar potez i da on ide ka decentralizaciji. On jača načelo višerazinskog upravljanja, dakle da sve razine vlasti upravljaju onim poslovima koje najbolje mogu uraditi, a smatramo da su poslovi Ureda državne uprave za županiju i građane važni, da Županija o tome treba skrbiti na ovaj način da se sve integrira u jedinstvenu administraciju i uvjeren sam da će to za naše građane biti bolje“, kazao je župan. Istaknuo je i kako će tako županije, i dosada dobro organizirane i uspješne, dobiti nove djelatnike i nove poslove i tako biti bliže građanima. „Županije, jednako kao i gradovi i općine, bolje prepoznaju potrebe naših sugrađana i zato sve ono što se može spustiti na razinu županija, gradova i općina treba spustiti na tu razinu i bolje će se obavljati“, zaključio je župan.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *