Napuljski barokni majstor Andrea Vaccaro i Dubrovnik – predstavljanje projekta u crkvi Domino

253

Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Vijećem za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije u sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine za ponedjeljak, 17. rujna 2018. u 19 sati u crkvi Domino najavljuje predavanje i predstavljanje publikacije pod nazivom “Napuljski barokni majstor Andea Vaccaro i Dubrovnik: Konzervatorsko-restauratorski radovi i istraživanja na dvama oltarnim palama iz crkava Gospe od Karmena i Domino (Svi sveti) u Dubrovniku”.

Tom će se prilikom uz oltarnu palu Svi sveti koja se nalazi na glavnome oltaru crkve Domino u istoj crkvi izložiti i Vaccarova oltarna slika Krunidba Bogorodice iz crkve Gospe od Karmena. Ta je oltarna slika bila već ranije restaurirana, također u dubrovačkoj radionici Hrvatskoga restauratorskoga zavoda. Bit će to jedinstvena prigoda da se dva iznimna djela baroknoga majstora Andree Vacara usporedno sagledaju. Kako bi ih građani mogli razgledati, crkva Domino će u tu svrhu biti otvorena od 16 do 21 sat i naredna četiri dana, od 18. do 21. rujna.

Kratku prezentaciju konzervatorsko-restauratorskih radova održat će Mara Kolić Pustić, voditeljica projekta, a povijesno-umjetnički osvrt i nova sagledavanja obiju slika nakon restauracije izložit će povjesničarka umjetnosti Nancy von Breska-Ficović.

Publikaciju će predstaviti njezini recenzenti, Višnja Bralić i Ivan Viđen. U njoj se detaljno i cjelovito predstavlja čitav projekt restauracije i njegovi rezultati. Autori članaka u publikaciji su, uz ravnateljicu Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Tajanu Pleše, Nancy von Breska-Ficović s povijesno-umjetničkim prilogom, Carlo Galiano Lalli s analizama mikropresjeka uzoraka sa slika te Mara Kolić Pustić, voditeljica konzervatorsko-restauratorskih radova na objema oltarnim palama. Program je ostvaren sredstvima Ministarstva kulture, Grada Dubrovnika, Dubrovačke biskupije, Turističke zajednice grada Dubrovnika i  Hrvatskoga restauratorskoga zavoda.

Komentari




Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *