OBITELJI UMRLIH BRANITELJA ČESTO NE ZNAJU ZA PRAVO NA POKOP BRANITELJA UZ VOJNE POČASTI

5490

Branitelji na žalost umiru gotovo svakodnevno, a obitelji umrlih često ne znaju za pravo na pokop branitelja uz vojne počasti.
Stoga donosimo tko ima pravo na takav pokop.

To su sve one osobe koje su tijekom Domovinskog rata stekle status hrvatskog branitelja:
– poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka,
– umrli hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) na području Hrvatske,
– umrli hrvatski branitelji na području Hrvatske.

Pravo na troškove pokopa:

Obitelj umrlog branitelja ima pravo na troškove prijevoza i pokopa u koji su uključeni:
Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona su:
a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov
b) troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.
c) glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. Pravilnika
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
e) tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)
f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 420,00 kuna s PDV-om)
g) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa
h) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
i) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 7. Pravilnika.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)
b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)
c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja (u neto iznosu od 400,00 kuna)
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om)
e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske (do 5 kn/km s PDV-om),
f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om),
g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva

Pravo na ukop uz vojnu počast (ako to obitelj želi) osigurava se izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove ukopa i podnijela zahtjev u roku od 90 dana od ukopa.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranica Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zahtjev se podnosi pri nadležnom uredu državne uprave u županiji , prema mjestu prebivališta umrlog, uz uvid u osobne podatke podnositelja zahtjeva i prilaganje sljedeće dokumentacije:
presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja
potvrdu o činjenici smrti ili smrtni list
zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
original računa
presliku tekućeg računa ili zaštićenog računa podnositelja zahtjeva.

Povrat troškova ukopa HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata izvan Republike Hrvatske

Obitelji HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu Pravilnika i ukopanih izvan Republike Hrvatske, imaju pravo na podmirenje razlike troškova ukopa ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika podnesu zahtjev za povrat troškova pri nadležnom uredu državne uprave.

Ured državne uprave se nalazi u zgradi Županije dubrovačko-neretvanske, u prizemlju, na adresi: Vukovarska 16, Dubrovnik.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *