Predstavljanje noviteta Zakona o pružanju usluga u turizmu

276

Danas se na Sveučilišnom kampusu u Dubrovniku, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, održalo predstavljanje noviteta iz Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Novim Zakonom o poslovanju pružatelja usluga u turizmu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, regulirani su način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu.

Željko Trezner, suradnik Hrvatske gospodarske komore na ovom predstavljanju, održao je prezentacije Zakona i pregled ključnih izmjena te Operativne primjene novog Zakona u poslovanju pružatelja usluga u turizmu, dok je Ivan Klarić, viši turistički inspektor u Službi turističke inspekcije Područne jedinice Split održao je prezentaciju o Prekršajnim odredbama.

Osnovne izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu su usklađivanje s EU Direktivom 2015/2302 o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Izmjene donose smanjenje administrativnih prepreka za rad poduzetnika, jasnija objašnjenja vezana za turističke usluge zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, aktivnog i pustolovnog turizma, kao i usluge turističkih vodiča. Velika razlika koju je donio novi Zakon je i rad turističkih agencija, prema kojemu se smanjuje broj voditelja poslovnica i uređuje se pitanje prostora u kojem posluje turistička agencija. Novim Zakonom uvodi se ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga primjenom načela oportuniteta, kao i smanjenje prekršajnih kazni.

„Novi Zakon o poslovanju pružatelja usluga u turizmu donosi određeno administrativno olakšavanje u poslovanju turističkih agencija, poglavito u smislu ukidanja određenih instituta kao što je identifikacijski kod knjiga žalbi, a najviše ukidanje minimalnih tehničkih uvjeta i olakšavanje poslovanja ne samo u poslovnom, već i stambenom prostoru. Vezano uz novu Direktivu (EU) 2015/2302 Zakon nosi cijeli niz obaveza koje će turističke agencije, po povoljnijim uvjetima za potrošače, a nešto strožim uvjetima za turističke agencije morati primjenjivati od 1. srpnja 2018. godine vezano uz organizaciju paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana,“ kaže Željko Trezner.

„Prekršajne i upravne mjere po novom Zakonu su puno povoljnije i bolje u odnosu na stari Zakon jer je uvedeno načelo oportuniteta, prema kom se u većini slučajeva prekršitelji odmah ne sankcioniranju, dok postoji određeni broj prekršaja u kojim se ovo načelo ne primjenjuje,“ rekao je Ivan Klarić.

Edukacija je završena panelom te pitanjima iz publike te je zanimljivom diskusijom prijavljenih.

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *