Prijava kvarova na javnoj rasvjeti i ostalih komunalnih nedostataka

484
Potaknuti upitima građana, a u cilju što žurnijeg i neposrednijeg rješavanja komunalnih nedostataka u njihovim ulicama i kvartovima napominjemo da bilo kakve vrste oštećenja na javnim i prometnim površinama građani mogu prijaviti na kontakt telefone i e-mail adrese nadležnih upravnih odjela i službi koje mogu preuzeti na internatskoj stranici Grada Dubrovnika.

Građanima je dostupan i besplatni telefonski broj za prijavu kvarova na javnoj rasvjeti, ali i za prijavu drugih srodnih nedostataka na javnim površinama: 0800-20-30-20. Navedeni telefonski broj funkcionira na način da nakon govorne poruke i signala građani ostave poruku.

Na stranicama nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu dostupan za preuzimanje je i Obrazac za prijavu komunalnog nereda i nepropisno odloženog otpada

Kao dodatna mogućnost za što hitnije rješavanje problema najrazličitije prirode, dostupna je platforma Dubrovačko oko. U samo nekoliko klikova, uključujući i neophodnu registraciju, građani mogu prijaviti različite kvarove, primjerice na javnoj rasvjeti, oštećenja na gradskim prometnicama ili bilo koji oblik komunalnog nereda tako što će korištenjem ove platforme poslati kratki opis problema, fotografiju i lokaciju. Na svaku predanu prijavu podnositelji dobiju odgovor o statusu rješavanja. Podsjećamo i da osim web stranice građanima je na raspolaganju i pripadajuća istoimena aplikacija koja se za Android i iOS operativne sustave može preuzeti sa stranice www.dubrovacko-oko.hr.

Također, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad, na raspolaganju građanima su mjesni odbori i gradski kotarevi čijim vijećima, odnosno tajnicima, mogu iznijeti sve komunalne probleme ili različite prijedloge koji će unaprijediti njihov svakodnevni život, a adresar s kontakt podacima objavljen je na internetskoj stranici Grada Dubrovnika – https://bit.ly/2JfbUlX
 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *