Sveučilište u Dubrovniku: “Nema osnove za povrat novca pomorcu. Po kojoj bi osnovi Sveučilište moglo provjeravati adekvatnost svjedodžbi?”

1850

Još uvijek nema rješenja niti odgovora na pitanje tko je odgovoran za sustavne i višegodišnje propuste u slučaju pomorca iz okolice Dubrovnika, kojemu je Lučka kapetanija Dubrovnik, nakon uspješnog završetka Posebnog programa obrazovanja pomoraca (PPOP) na Sveučilištu u Dubrovniku, odbila pristup završnom ispitu uz obrazloženje da njegovo srednjoškolsko obrazovanje nije odgovarajućeg smjera. Sveučilište u Dubrovniku izjasnilo se da nema osnove za povrat novca pomorcu, bez obzira hoće li mu na kraju biti odobreno polaganje završnog ispita.

Nadležne institucije i dalje nemaju odgovor na pitanje tko je odgovoran za niz propusta, niti su još uvijek predložile rješenje ovog apsurdnog slučaja.

Nakon što se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prethodno kratko izjasnilo kako je upoznato s ovim slučajem, na novinarski upit portala pomorac.hr konačno se oglasilo i Sveučilište u Dubrovniku. Nadležne službe Sveučilišta upitali su zašto odgovorne osobe nisu reagirale prilikom upisa pomorca na PPOP te planira li Sveučilište pomorcu vratiti uplaćeni novac ili mu omogućiti stjecanje svjedodžbe ukoliko se utvrdi da za to ima pravo. Također,  nadležne službe upitane su je li nakon otkrivanja ovog ‘presedana’ na Sveučilištu u Dubrovniku proveden inspekcijski nadzor, odnosno postoji li još pomoraca koji dijele sličnu sudbinu.

“Po kojoj bi osnovi Sveučilište moglo provjeravati adekvatnost svjedodžbi?”

Odgovor Sveučilišta u Dubrovniku prenosimo u cijelosti:

„Sveučilište u Dubrovniku izvodi Posebni program obrazovanja pomoraca za prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem te drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim, prema sadržaju i uvjetima koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske propisalo Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca 1978., s naknadnim izmjenama i dopunama.

Nadležna lučka kapetanija izdaje pomorcu svjedodžbu o osposobljenosti nakon položenog ispita, a po završetku odgovarajućeg obrazovanja i ispunjavanju drugih uvjeta, kao i potvrdu o odgovarajućem broju mjeseci plovidbene službe. U tom kontekstu postavlja se pitanje po kojoj bi osnovi Sveučilište u Dubrovniku moglo provjeravati adekvatnost svjedodžbi o osposobljenosti koje je nadležna lučka kapetanija već izdala na temelju takvih srednjoškolskih svjedodžbi za niža časnička zvanja, ako mu ministarstvo nadležno za pomorstvo nije dalo takvo ovlaštenje spomenutim pravilnikom?

Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku, na temelju ovlaštenja resornog ministarstva, sukladno važećim propisima izvodi Posebni program obrazovanja pomoraca, polaznicima izdaje potvrdnice po njegovom završetku te ispunjava sve ugovorom preuzete obveze, pa u smislu fiskalne odgovornosti ne postoji osnova za eventualne povrate naknade za uslugu obrazovanja koja je u cijelosti izvršena.

Sveučilište u Dubrovniku će se i u daljnjem radu pridržavati važećih propisa, a vjerujemo da će nadležne institucije zakonitim postupanjem iznaći prihvatljivo rješenje za pomorce koji se nađu u sličnom položaju“, stoji u odgovoru Sveučilišta u Dubrovniku.

Pomorac prilikom prijave Sveučilištu priložio srednjoškolsku svjedodžbu

Podsjetimo, Lučka kapetanija Dubrovnik je pomorcu još 2011. godine odobrila ukrcaj u svojstvu vježbenika stroja na temelju spornog dokumenta – svjedodžbe Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik o završenom obrazovnom programu strojarstvo u trajanju od 4 godine, čime je pomorac stekao zanimanje strojarski tehničar.

Pomorac je zatim 2013. godine položio ispit kojim je stekao Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 KW ili jačim, što je također odobrila LK Dubrovnik. U međuvremenu je, kao i svi pomorci, bez problema redovito obnavljao brevete i stjecao nove, te konačno u rujnu 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku upisao Posebni program obrazovanja pomoraca (PPOP).

Tek u srpnju 2022. godine Lučka kapetanija utvrdila je da srednjoškolsko obrazovanje koje je pomorac stekao nije u skladu sa Člankom 34. Pravilnika o zvanjima i svjedožbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19 i 85/21).

Sveučilište u Dubrovniku u odgovoru navodi kako smatra da je za propust odgovorna Lučka kapetanija Dubrovnik. Međutim, pomorac je prilikom upisa na PPOP službama Sveučilišta u Dubrovniku, uz sve ostale potrebne dokumente, priložio i spornu srednjoškolsku svjedodžbu. Preslik svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera jedan je od dokumenata kojeg je pomorac obavezan priložiti prilikom upisa na Posebni program obrazovanja pomoraca.

Sveučilište smatra kako nema ovlasti za provjeravanje svjedodžbi o osposobljenosti koje je lučka kapetanija izdala na temelju srednjoškolskih svjedodžbi. Međutim, službe Sveučilišta ne nude odgovor na pitanje zašto nadležne osobe nisu provjerile je li srednjoškolsko obrazovanje pomorca u skladu s Pravilnikom o zvanjima i svjedožbama o osposobljenosti pomoraca, kao ni kako je pomorac za kojeg je Lučka kapetanija utvrdila da nema odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje uopće upisan na Posebni program obrazovanja pomoraca.

Foto: Screenshot UNIDU

Čeka se rješenje Ministarstva, neki predlažu oduzimanje svjedodžbi

Podsjetimo, pomorac je bio primoran slučaj dati na rješavanje Upravnom sudu u Splitu, koji je sredinom prosinca prošle godine odlučio poništiti odluku Lučke kapetanije Dubrovnik da se pomorcu onemogući izlazak na završni ispit te je Kapetaniji, a time i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture naložio da donesu novo rješenje.

“Nisam prikazao neistinite podatke, a snosim posljedice propusta nadležnih službi. Pravnica je čak predložila da mi se oduzmu svi dosad stečeni breveti!”, razočaran je pomorac.

Odgovor Ministarstva

Podsjetimo, prije desetak dana kratko se oglasilo i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, navodeći kako su upoznati s ovim slučajem. “Na saznanje o postojanju ovog slučaju, provedena je detaljna analiza kojom je utvrđeno da se radi o pojedinačnim slučajevima vođenim unutar sustava lučkih kapetanija, koji ne dovode u pitanje cjelokupni sustav stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti u skladu s odredbama STCW Konvencije.

Sva daljnja postupanja u odnosu na navedenu problematiku provode se u skladu sa odredbama Pomorskog zakonika („Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) i Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine br. 47/09, 110/21)”, kratko su odgovorili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

SPH: “Pomorac ne smije snositi posljedice radi propusta administracije!”

Slučaj je komentirao i Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

„Stav Sindikata pomoraca Hrvatske je da se ne smije dopustiti da pomorac snosi posljedice radi propusta administracije koji su u navedenom slučaju neupitni. Bitno je naglasiti da je pomorac dugi niz godina kvalitetno obavljao svoje poslove te da je kompanija na kojoj pomorac plovi zadovoljna njegovim radom.

Od trenutka kada smo upoznati sa činjenicama predlažemo traženje rješenja tamo gdje je problem i nastao – u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture. Nažalost, do današnjeg dana nije ponuđeno zadovoljavajuće rješenje.

SPH poduzima sve korake koji su u našoj nadležnosti, a za dobrobit pomoraca. Kao i uvijek, i u ovom slučaju na prvom mjestu nam je zaštita interesa pomorca te u javnosti istupamo u skladu s tim“, kazao je Neven Melvan.

pomorac.hr

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *