Tag: , , ,

Na burzu stiže još 100.000 ljudi! Tko ne bude tražio posao preko HZZ-a, gubi zdravstveno

Sve nezaposlene osobe koje nisu prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) mogle bi ostati bez zdravstvenog osiguranja. Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno...

Pokreni nešto svoje uz Centar za poduzetništvo i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja dugogodišnju suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz održavanje online radionica na...

Centar za poduzetništvo nastavlja suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Dosadašnja uspješna dugogodišnja suradnja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja se...