Tag: , ,

Izložba „Koluri Grada od svetoga Vlaha“ gospara Dubravka Kovačevića

U ozračju Vlasića, negdje na pola puta između „dana ki dohodi nami jedamput na godište“ i završetka Feste na Gorici svetoga Vlaha, u srijedu, 5. veljače 2020.,...