Tag:

Isplaćeno 1,2 milijuna kuna godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete

Grad Dubrovnik isplatio je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje dijete za 250 korisnika, u ukupnom iznosu od 1.228.800,00 kuna, a sve temeljem Mjera...

Naknada za treće i svako daljnje novorođeno dijete – u tri godine isplaćeno 2.2 milijuna kuna za 238 korisnika

Za demografsku mjeru „Stalna godišnja naknada za treće i svako daljnje novorođeno dijete“, Grad Dubrovnik je od 2019. godine isplatio ukupno 2.227.200,00 kuna za...