TJEDNI PREGLED: Nakon 51 godinu započinje izgradnja doma umirovljenika, gradonačelnik predložio umanjenje vrtićke naknade za 50% i otpis paušalnog poreza za privatne iznajmljivače i smanjenje paušalne turističke pristojbe…

392

Gradonačelnik traži otpis paušalnog poreza za privatne iznajmljivače i smanjenje paušalne turističke pristojbe

Gradonačelnik Mato Franković zatražio je od Ministarstva financija otpis plaćanja paušalnog poreza za privatne iznajmljivače u turizmu za prvi i drugi kvartal 2021. godine te smanjenje paušalne turističke pristojbe.

Mjeru otpisa paušalnog poreza Grad Dubrovnik uključio je u paket pomoći za prevladavanje krize i prošle godine. Naime, iako navedenu mjeru donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležno Ministarstvo financija, prihod po ovoj osnovi prihod je proračuna Grada Dubrovnika.

U dopisu upućenom ministru Zdravku Mariću, gradonačelnik Franković navodi kako se prema sadašnjim najavama, postupni oporavak turističkog tržišta može očekivati tek od 15. lipnja, stoga se navedeni prijedlog upućuje za prva dva kvartala.

Također, predložio je i da se razmotri smanjenje obveze plaćanja paušalne turističke pristojbe, sličnim modelom kao i u 2020. godini, kada je privatnim iznajmljivačima odobreno smanjenje obveze za polovicu iznosa.

”Sve predložene mjere znatno će doprinijeti ublažavanju posljedica pandemije COVID 19 i olakšati čekanje revitalizacije turističkog prometa na krajnjem jugu Hrvatske”, naveo je također u svom dopisu dubrovački gradonačelnik.

Grad ZA djecu – nabavljena stručna literatura i slikovnice

Za potrebe ustanove Dječji vrtić Dubrovnik nabavljena je literatura za jačanje stručnih kompetencija djelatnika i slikovnice za djecu, u ukupnoj vrijednosti od 27.365,38 kuna. Vrijedne knjige financirane su u sklopu EU projekta „Grad ZA djecu-poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“, a za istima je stručna služba vrtića iskazala interes u procesu provedbe projekta.

U prethodnom razdoblju već je nabavljena oprema za uređenje igrališta DV Pile te oprema za provođenje Montessori programa, oprema za provođenje sportskog programa te senzorne sobe. Vrtić je opremljen i novim dostavnim vozilom, kao i informatičkom opremom – video nadzorom, a nabavljeno je i 16 prijenosnih računala te projektor.

U sklopu projekta uvedena je usluga poslijepodnevne smjene, kao i rad subotom u određenim dječjim vrtićima, pružanje usluge u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta, zaposlili su se brojni odgojitelji, asistenti, djelatnici u tehničkom osoblju i u drugom stručnom kadru poput psihologa te se financiraju i brojne edukacije.

Podsjetimo, projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna u potpunosti  je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Za obnovu Luže bespovratnih milijun kuna

Grad Dubrovnik ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove krovišta Luže, za što je, Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobren bespovratni iznos od 1.000.000,00 kuna.

Predviđenim radovima Grad bi sanirao krov Kina ”Slobode” i Teatra ”Bursa”, koji je trenutačno u dosta lošem stanju i zahtijeva potpunu obnovu. Kosi krov konstruktivno predstavlja dijelom drveno, a dijelom armiranobetonsko krovište, koje bi se ovom energetskom obnovom rekonstruiralo po uzoru na izvorno stanje te s ciljem uštede energije. Time su planirane godišnje uštede toplinske energije od 18.13%, primarne energije preko 20%, uštede godišnje isporučene energije preko 20% te smanjenje emisije CO2 od 21.34%.

Navedeni projekt prijavljen je 11. prosinca 2020. na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dodijeljena bespovratna sredstva čine 31.91%  Fondu opravdanih troškova ukupne procijenjene vrijednosti Projekta, koja iznosi 3.134.161,25 kuna.

Gradonačelnik Mato Franković predložio umanjenje vrtićke naknade za 50%

U cilju prevencije širenja pandemije uzrokovane korona virusom na području Grada Dubrovnika, javna ustanova Dječji vrtići Dubrovnik, kojoj je osnivač Grad Dubrovnik, izdala je preporuku prema kojoj se roditeljima čija djeca pohađaju vrtić preporučuje da djecu ostave kod kuće, ukoliko imaju takvu mogućnost.

Gradonačelnik Mato Franković danas je uputio i dopis ravnateljicama vrtića s prijedlogom da se za djecu koja u tekućem mjesecu u vrtićima borave manje od 50% dana umanji plaćanje naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik za 50 %.

Podsjetimo, Grad već je oslobodio plaćanja naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik sve obitelji za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Moto klub Libertas Riders dobiva svoje prostorije

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i predsjednik Moto kluba Libertas Riders Dario Dragičević potpisali su ugovor o zakupu prostora za potrebe udruge u sklopu zgrade bivše „Stanice za tehnički prijem vozila“.

U Gospinom polju već je u tijeku adaptacija postojeće građevine u sportsku dvoranu za borilačke sportove, a dio prostora u prizemlju površine 96 kvadratnih metara uredit će se za moto klub. Završetak rekonstrukcije objekta predviđen je za 1. svibnja kada će udruga preuzeti prostor. Svakako vrijedi napomenuti kako udruga okuplja veliki broj članova koji svake godine sudjeluju ili organiziraju brojna humanitarna događanja te do sada nisu imali prostor za djelovanje.

Nakon 51 godinu u Dubrovniku započinje izgradnja doma umirovljenika

Potpisan je danas ugovor za izvođenje radova i stručni nadzor za projekt „Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel“, čijom realizacijom će Dubrovnik dobiti novo mjesto za smještaj 48 umirovljenika.

”Nakon 51 godinu u Dubrovniku se počinje graditi novi dom za umirovljenike. Posljednji, onaj ispod ‘Stare bolnice’ izgrađen je 1970. godine. Međutim, kao što se uhvatila u koštac s rješavanjem brojnih drugih stvari tako je ova gradska uprava krenula i s osiguravanjem smještajnih kapaciteta za umirovljenike na području Grada Dubrovnika. Ovim domom u Gružu riješili smo jedan mali skalinić po pitanju uvođenja umirovljeničkog standarda u našem gradu, ali smo i u završnoj fazi izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za novi dom umirovljenika, ispod Opće bolnice. Taj će biti kapaciteta 200 stalnih i 70 dnevnih korisnika i vjerujem da bismo u ovoj godini mogli započeti s gradnjom dva nova doma umirovljenika u Dubrovniku”, rekao je u ovoj prigodi dubrovački gradonačelnik Mato Franković te zahvalio svima koji su sudjelovali u projektu.

Nakon što su riješeni svi problemi s projektnom dokumentacijom, istaknuo je gradonačelnik, došlo se do toga da se može raspisati javna nabavu i izgraditi dom prema svim suvremenim standardima za smještaj umirovljenika u domovima.

Ugovor s predstavnicima izvođača radova i nadzora potpisao je direktor Hotela Gruž Vido Raič, ističući zadovoljstvo što radovi počinju, znajući kolike su potrebe za smještajem ove vrste.

Sukladno glavnom projektu, dom će imati ukupno 48 ležajeva u 32 smještajne jedinice i to 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i tri apartmana. Predviđene su i tri jednokrevetne sobe za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, smještene u suterenu objekta.

Dom će u konačnici imati nešto više od 1.300 metara četvornih bruto površine. Od postojeće građevine zadržat će se 690 četvornih metara, dok će se dio garaže i krovište srušiti kako bi se nadogradilo oko 620 dodatnih četvornih metara. Ovom prenamjenom zgrade dobit će se koristan prostor podijeljen na  suteren, prizemlje, prvi i drugi kat te potkrovlje, uz racionalizaciju troškova i optimalnu kvalitetu smještaja. U suterenu će biti smješten prostor za pogon s praonicom, spremište, prostor za osoblje te čajna kuhinja, dok će se prostor uprave nalaziti u novoizgrađenom sjeverozapadnom dijelu. U objekt će se ugraditi dizalo, sve sobe imat će direktan pristup kupaonicama, a gotovo trećina njih će imati lođe. Za dodatnu udobnost korisnika, predviđen je i prostrani dnevni boravak s kafićem te velika terasa.

Nakon provedene javne nabave, odabrani ponuditelj za izvođenje radova je društvo ALFAPLAN GRAĐENJE d.o.o., čija je ponuda u iznosu od 13.504.144,62 kuna bez PDV-a odabrana kao ekonomski najpovoljnija u postupku javne nabave.

Ugovor o izvršenju usluge stručnog nadzora potpisan je s odabranim ponuditeljem Zajednicom ponuditelja EMPORA d.o.o. i DELTA PLAN j.d.o.o, čija je ponuda u iznosu od 93.600,00 kuna bez PDV-a odabrana kao ekonomski najpovoljnija u postupku javne nabave.

Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uskoro radovi na novoj školi u povijesnoj jezgri

Nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljenih svih potrebnih dozvola, Grad Dubrovnik raspisao je javnu nabavu za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije zgrada Osnovne škole Marina Getaldića u povijesnoj jezgri i to na adresi Ilije Sarake 7 – prostor buduće škole i adresi Nikole Gučetića 1 – prostor sadašnje škole Centar.

U nekadašnjoj palači, koja je zapadnom stranom omeđena Ulicom Ilije Sarake, a s istočne Ulicom Pobijana smjestit će se tri razreda (od I. do III.) s po dva odjeljenja te potrebni i adekvatni prostori za učenike (odmor, blagovaonica), prostori za nastavno osoblje i servisni prostori školskog objekta. U zgradu OŠ Centar, koja je također predmet ovog projekta, smjestit će se pet razreda (od IV. do VIII.) s ukupno osam odjeljenja.

Projektom se predviđa preuređenje i obnova postojeće građevine, koji će se odvijati u skladu s konzervatorskim smjernicama, na način da će se unutrašnjost prilagoditi potrebama škole te povećati energetska učinkovitoat. U školi Centar obavit će se manje preinake kako bi se prostor prilagodio za učenike viših razreda, a dogovor donatora Caboga Stiftung i Grada Dubrovnika je da se u oba objekta nastavna i školska oprema podigne na najveću moguću razinu.

Osnovna škola Marina Getaldića trenutačno djeluje na dvije adrese, odnosno  viši razredi (od 5. do 8. razreda) smješteni su u zgradi Gimnazije čime im je onemogućeno dostizanje školskih standarda jednosmjenske nastave. Adaptacija i uređenje predmetne zgrade u ulici Ilije Sarake tako je od općeg društvenog interesa za Grad Dubrovnik, čime će se omogućiti uvođenje nastave u jednoj smjeni u OŠ Marina Getaldića, ali i ujedno i Gimnaziji Dubrovnik.

Podsjetimo, Dubrovačka biskupija je sklopila s Gradom Dubrovnikom Ugovor o davanju nekretnine na korištenje bez plaćanja naknade, kojim je Gradu Dubrovniku zgrada u ulici Ilije Sarake 7 ustupljena isključivo za potrebe organiziranja škole.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *