UZ VELIKU POTPORU VIJEĆNIKA Usvojen Proračun Grada za 2023. godinu – ostvariv, razvojan, uključiv i socijalno usmjeren

169

Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu usvojen je danas većinom glasova na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Prvi proračun izražen u novoj valuti planiran je u iznosu od 87.235.714,00 eura te predstavlja oporavak gradskih financija približavajući se vrijednostima predpandemijskog proračuna koji je 2019. godine iznosio 92.164.644,24 eura.

Proračun Grada Dubrovnika za 2023. ostvariv je, razvojan i socijalno usmjeren, a njegove stavke uvelike obuhvaćaju sve skupine društva – radno stanovništvo, obitelji, djecu, mlade, umirovljenike i potrebite.

-„Usvojili smo ključni dokument Grada Dubrovnika za 2023. godinu. Razvoj, briga o mladima, briga o starijima, poticanje poduzetništva, razvoj sportske infrastrukture samo su neki od programa koje nosimo u Proračunu. Hvala svim vijećnicima na konstruktivnoj raspravi kao i na nikad većoj podršci Proračunu“, izjavio je gradonačelnik Mato Franković nakon što je prijedlog Proračuna dobio potporu vijećnika.

Najznačajniji iznos, kao i svake godine, planiran je za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo, a svi prepoznati programi u obrazovanju, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi usklađeni su sa stvarnim potrebama. Samo za predškolski odgoj i obrazovanje te osnovno školstvo planira se iznos od gotovo devet milijuna eura.

Predviđeno je i povećanje izdvajanja za umirovljeničke dodatke i druga socijalna davanja, sve prema prethodno donesenoj Odluci o socijalnoj skrbi. Po prvi put u proračun su uključena sredstva za rad novoosnovane ustanove Dom za starije osobe Ragusa, koji će skrbiti o novom domu za starije i nemoćne u Gružu, ali i o budućem domu ispod Opće bolnice Dubrovnik.

Proračun obuhvaća i povećanje plaća djelatnicima u vrtićima u omjeru 6% koeficijent i 5 posto osnovica, a uključena su i sredstva u iznosu od 8,3 milijuna kuna za povećanje kolektivnih prava djelatnika ustanova u kulturi za 19%.

U punu primjenu u 2023., nakon što je privremeno obustavljen u korona krizi, ulazi i program participativnog budžetiranja za čije je provođenje planirano 46.453,00 eura, a koji će temeljem iskaza volje građana po gradskim kotarima i mjesnim odborima imati i značajnog utjecaja na izgled Proračuna za 2024. godinu.

Uz rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale s ugovorenim završetkom radova u studenom iduće godine, Grad Dubrovnik nastavlja razvijati i druge kapitalne i infrastrukturne projekte pa se u Proračunu za 2023. godinu planiraju sredstva za nastavak realizacije projekata poput spojne ceste Tamarić, multifunkcionalne dvorane Gospino polje, sportske dvorane Orašac, rekonstrukcije Osnovne škole Ivana Gundulića, prometnice iza zgrada „Kineski zid“, spojne prometnice D8-Nuncijata, Dječjeg vrtića Komolac i DV Pčelica.

Od novih projekata izdvajaju se spomenik djeci stradalnicima domovinskog rata, pretovarna zona Ploče iza Grada, plato na spoju šetnica Uvale Lapad te izgradnja hangara VK Neptun, čime se nastavlja započeti proces ulaganja u sportsku infrastrukturu. Osigurana su i sredstva za rekonstrukciju sportskog igrališta Gimnazije Dubrovnik, jedinog u naselju Ploče, u igralište s umjetnom travom kako bi ga građani napokon opet mogli koristiti. Planiran je i završetak energetske obnove Luže te rekonstrukcija mosta Ombla. U idućoj godini doći će i do pojačanja programa investicijskog održavanja i sanacije nerazvrstanih cesta na gradskom području u ukupnoj površini oko 20.000 metara kvadratnih.

Jedan od ključnih investicijskih projekata je i modernizacija sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika koja će uključiti zamjenu 3755 zastarjelih, energetski neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih, rasvjetnih tijela na širem gradskom području.

U 2023. godini očekuje se realizacija projekta Serpentine Srđ uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja. Pokreće se implementacija druge faze projekta zone posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre grada, a nakon što je na prijedlog Grada u zakonsku regulativu uvršten pojam „zona prometa u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni”, a koji povijesnim gradovima pod zaštitom UNESCO-a omogućuje uvođenje organizacije i kontrole prometa s fokusom na građane i njihove potrebe.

Ističe se izrada projektne dokumentacije za Centar za pružanje usluga u zajednici, namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine života. U idućoj godini planira se izraditi cjelokupna projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, nakon čega će se u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave, pronaći najbolji model financiranja za ovaj iznimno važan projekt.

Naglasak je i na nizu postupaka izrade prostorno-planskih dokumenata poput urbanističkih planova uređenja, ali i započeti postupak izrade Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika koji će definirati jasnu viziju razvoja grada za dugoročni period.

Grad Dubrovnik pripremio je potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz dostupnih fondova Europske unije i drugih izvan proračunskih izvora po dostupnosti istih za prijavu i financiranje.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *