VLAHUŠIĆ: ” GRAD TREBA KUPITI GARAŽU PO PRIHVATLJIVOJ CIJENI KOJA ĆE DONIJETI BOLJA PROMETNA RJEŠENJA”!

107

“Povodom vijesti da se prodaje Garaža na Iljinoj glavici u postupku javne dražbe pred Općinskim sudom u Dubrovniku, za najmanje 108 milijuna kuna, ili po početnoj cijeni od 162 milijuna kuna, treba reći da iz same odluke u prodaji nije vidljivo što budući kupac dobiva. U cijelosti pravo upravljanja za narednih 26 godina koliko traje pravo građenja bez bilo kakvih pravnih i financijskih opterećenja ili samo “mačka u vreći” koga će skupo platiti, a godinama još voditi sudske ili arbitažne sporove kako bi imao punu samostalnost u upravljanju garažom.
Nakon što je grad Dubrovnik pred Arbitaržnim vijećem u cijelosti uspio osporiti  zahtjev Midia grupe , koji su tražili 261 milijun kuna, te spasiti gradske proračune za najmanje deset godina, stvorili su se uvjeti da Grad i PBZ međusobnim dogovorom riješe sva sporna pitanja. Trebam podsjetiti da je grad Dubrovnik jedini dosada dobio pozitivno rješenje u arbitražnom postupku, koje su privatne tvrtke pokrenule protiv tijela javne vlasti, dok su sve druge arbitraže izgubljene, kao što  su INA i nedavno Gavrilović.
U više navrata PBZu nudjen je otkup garaže sa svim potraživanjima i sporovima u vrijednosti od 70-90 milijuna kuna, tj do glavnice njihova kredita MIDIA grupi od 12.5 milijuna eura, što je u naravi činilo i ukupna realna ulaganja u izgradnju garaže i sportske dvorane.
Protekle godine PBZ banka prodala je svoja dugovanja i nenaplative kredite fondu B2, uključujući i garažu Dubrovnik. Prema dostupnim, ali nepotvrđenim informacijama garaža je prodana za manje od 70 milijuna kuna, a sada se prodaje po duplo višoj cijeni. Nova gradska uprava nije uspjela kupiti garažu od svoje poslovne banke, što je ogroman neuspjeh.
Srećom postoji pravo prvootkupa, kao i mogućnost promjene ugovora o pravu građenja kojim bi se višestruko povećala godišnja naknada, kao što smo to učinili sa komunalnom naknadom koju smo za garažu povećali za deset puta i tako napravili nove prihode gradu.
Grad Dubrovnik ima i pravomoćnu lokacijsku dozvolu za izgradnju jednoga kata shopping centra na garaži, sa potrebnim suglasnostima konzervatora i Ministarstva kulture. Projekt treba redefinirati , te uskladiti sa novim UNESCO vim smjernicama oko buffer zone, koja počinje upravo na Ilnjinoj glavici. Sva buduća rješenja trebaju poštovati osnovni koncept, koji zagovaram , a uskladjen i sa prijedlogom UNESCA , da Iljina glavica sa garažom i cestama oko nje postanu Zadnja točka do koje turisti i posjetioci Dubrovnika, mogu doći osobnim automobilima ili turističkim autobusima.
Sav promet od garaže , Zagrebačkom ulicom prema gradu i do Boninova ostaje samo za domaće stanovništvo, javni prevoz i vozila opskrbe.
Zaključno grad Dubrovnik, kada već nije uspio sa PBZ bankom, treba kupiti garažu po prihvatljivoj cijeni koja će donijeti bolja prometna rješenja, a neće zbog novouzetih kredita, ugroziti socijalni i komunalni razvoj grada u narednom periodu”  za Dubrovnik INsider komentirao je bivši gradonačelnik Andro Vlahušić.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *