Zamjenik Cebalo u Orebiću sudjelovao na radnom sastanku na temu ‘Poboljšanje prometne povezanosti Pelješca i otoka Korčule’

141

U Orebiću je održan radni sastanak u svezi multimodalnog projekta pod naslovom ‘Poboljšanje prometne povezanosti Pelješca i otoka Korčule’ koja u ovoj fazi uključuje izgradnju dva trajektna pristaništa u Polačištu na otoku Korčuli i u Perni na poluotoku Pelješcu, spojnih cesta, te obilaznicu Orebića u duljini od 6,5 km. Na sastanku su sudjelovali, zamjenik župana Joško Cebalo, član Uprave HC-a Nikša Konjevod, ravnatelj ŽUC-a Ivo Kaštelan, te načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić.

Na sastanku je razmatrana dinamika i usklađivanje realizacije pojedinih segmenata ovog velikog multimodalnog projekta. Hrvatske ceste su izvijestile da su pokrenule i započele realizaciju ugovora za izradu svih glavnih projekata do građevinske dozvole. Osim glavnih projekata potrebno je izraditi i studiju utjecaja na okoliš za koju se pretpostavlja da će vremenski najznačajnije utjecati na ukupnu realizaciju, jer zbog Europske regulative minimalno trajanje izrade studije ovog tipa iznosi osam mjeseci. Nakon kompletiranja cjelokupne dokumentacije pristupit će se izgradnji obilaznice za što postoje i mogućnosti financiranja iz EU fondova. Budući je trasa same obilaznice i njezin položaj definiran prostornim planom, razmatrana su i usuglašena spojna rješenja na Orebić kao i način spajanja na samim krajevima obilaznice duge oko 6,5 kilometara. ŽUC je izvijestio da se spojne ceste od buduće Luke Perna prema obilaznici Orebića projektiraju u skladu s planom te da su zadovoljni sa sadašnjom dinamikom realizacije, a zamjenik Cebalo je istaknuo da realizacija planiranih trajektnih pristaništa ide zadovoljavajućim tempom te kako su sredstva EU fondova već na raspolaganju što se tiče planiranih luka.

Načelnik Ančić je napomenuo kako nepovoljan položaj postojeće trajektne luke dovodi Orebić u težak i neizdrživ položaj u prometnom smislu, te je pozdravio aktivnosti koje se u ovom trenutku rade na razvoju cjelokupnog projekta. Istaknuo je da je Općina spremna i želi pomoći na svaki način kod realizacije jer je ovaj projekt od neizmjerne važnosti za kvalitetu života kako mještana tako i turista, te za ukupni gospodarski razvoj same Općine, Pelješca i otoka Korčule.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *