Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu CIVEX-a

358

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX), Europskog odbora regija. Članovi vode raspravu o temi “Lokalne i regionalne vlasti kao potpora sudjelovanju građana u konferenciji o budućnosti Europe i šire”. Konferencija o budućnosti Europe ključna je prilika da se Europska unija savjetuje i surađuje s građanima i njihovim nacionalnim, regionalnim i lokalnim predstavnicima o tome kako bi EU trebala izgledati u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju kako bi se riješili globalni izazovi i ispunila očekivanja građana.

Prema rezultatu posebnog izvješću Eurobarometra o budućnosti Europe konferencija predstavlja znatan napredak u području demokracije EU-a te velika većina Europljana u svim državama članicama traži da se glas građana više uzima u obzir pri donošenju odluka koje se odnose na budućnost Europe. Europski odbor regija je već krajem prethodne godine pokrenuo niz digitalnih dijaloga kao pripremu za dijaloge s građanima koji će doprinijeti tom procesu i poslužiti za informiranje javnosti o konferenciji. Lokalni dijalozi i paneli tijekom trajanja konferencije trebali bi također omogućiti donošenje zaključaka za poboljšanje demokratskih procesa na lokalnoj i regionalnoj razini.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *