Doneseni programi javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi, školstvu i u predškolskom odgoju te Mjere socijalnog programa za 2019.

157

Na svojoj 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je ovogodišnje programe javnih potreba u školstvu i u predškolskom odgoju, Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. te Program javnih potreba u sportu.

U području školstva proračunom Grada Dubrovnika za 2019. godinu planirani su značajni projekti, između ostalih izgradnja osnovne škole Montovojerna, za što je u proračunu osigurano 50 milijuna kuna. Sanira se krov školske športske dvorane OŠ Lapad, a planirani su i projekti energetske obnove zgrada OŠ Ivana Gundulića i OŠ Marina Držića. Za dovršetak izrade projektne dokumentacije dogradnje OŠ Mokošica  planiran je u gradskom proračunu za 2019. godinu iznos od 800.000,00 kuna.

U predškolskom odgoju težište aktivnosti u tekućoj godini bit će na gradnji novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja u sustav postojećih objekata, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika. Završetak dogradnje dječjeg vrtića Palčica, koji uključuje povećanje kapaciteta vrtića za 8 novih grupa, očekuje se u prigodi Feste Sv. Vlaha 2019. U proračunu Grada Dubrovnika za dovršetak investicije osigurano je pet milijuna kuna.

Nakon usklađivanja prostorno planske dokumentacije, pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Solitudu, za što je u gradskom proračunu za 2019. godinu osigurano 900.000,00 kuna. Završetak uređenja i opremanja novog dječjeg vrtića Put na more očekuje se u prvom tromjesečju 2019. godine, za što je u proračunu Grada Dubrovnika osigurano 1.080.000,00 kuna.

Za dovršetak projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića Pčelica u 2019. planirano je 420.000,00 kuna. Grad Dubrovnik kandidirao je dva projekta energetske obnove vrtića, dječji vrtić Ciciban i dječji vrtić Izviđač za koje su odobrena bespovratna sredstva iz europskih fondova. Sukladno potpisanom ugovoru Gradu Dubrovniku je odobreno 14.080.986,10 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika.

Mjere socijalnog programa za ovu godinu podrazumijevaju zadovoljavanje brojnih potreba korisnika usmjerenih na suzbijanje socijalne isključenosti  i osnaživanje socijalno osjetljivih skupina građana – korisnici zajamčene minimalne naknade, stare i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, beskućnici, djeca s teškoćama u razvoju, samohrani roditelji, mladi. Mjere socijalnog programa također obuhvaćaju projekte i aktivnosti koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika.

Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u zadovoljenju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik kontinuirano provodi  Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine. U 2018. godini povećao se mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine i sada iznosi 300 kn. Mjerama socijalnog programa za 2019. godinu predviđeno je povećanje sredstava za program Unaprjeđenje  kvalitete života  osoba s invaliditetom, koja iznose 3.319.500,00 kuna.

Mjere Socijalnog programa ukupno iznose 25 milijuna kuna.

Programski ciljevi dubrovačkog sporta u 2019. temelje se na unaprjeđenju razvoja s  sustava,  u čemu vrhunski i kvalitetni sport treba biti poticajan ukupnom razvoju Dubrovnika, što znači da treba poduzeti sve da se ta razina sačuva i unaprijedi te da se sportskim djelovanjem nastave uspjesi dubrovačkih sportaša na državnim, europskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama.

Grad Dubrovnik u siječnju usvojio je Strategiju razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018. – 2028. Strategija predviđa do 2028. godine ulaganje ukupno 400 milijuna kuna u 11 projekata među kojima se ističe izgradnja bazenskog kompleksa s otvorenim i zatvorenim bazenima u iznosu od 130 milijuna kuna te natjecateljske trenažne dvorane 50×48 metara minimalnog kapaciteta od 4 tisuće gledatelja i nogometnog stadiona minimalnog kapaciteta 4 500 gledatelja, što su investicije procijenjene na iznos od 90 milijuna kuna, odnosno 180 milijuna za oba navedena projekta.

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je Zajednica tehničke kulture. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada Dubrovnika. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *