EVO ZAŠTO SU ŠUTALI: Dobroslavić i Vujnović priznali kako Upravno vijeće Domus Christija nije bilo kompetentno!

2081

Mirjana Raguž, djelatnica Domus Christija u više je navrata prozvala ravnateljicu doma za nepravilnosti u poslovanju, kao i župana Dubrovačko-neretvanskog Nikolu Dobroslavića. U zadnjem otvorenom pismu Raguž je izjavila kako Upravno vijeće Doma nije kompetetntno za imenovanje ravnateljice čiji mandat ističe 2. svibnja. Tražili smo odgovor Mirjane Vujnović, međutim odgovora nije bilo. Poslali smo upit i Dobroslaviću, međutim gotovo dvadeset dana kasnije, župan i dalje šuti. Župana su prozvali i kandidati za župane Roko Tolić i Marko Giljača, ali odgovor nisu dobili.

Priča je pošla u nacionalne medije, pa je tako iz županije stigao odgovor novinaru Večernjeg lista i priznanje kako su nakon spoznaje da dvoje od troje članova vijeća ne ispunjavaju zakonske uvjete smijenjeni i doneseno novo Rješenje!

Otvoreno pismo koje šalje Mirjana Raguž prenosimo u cijelosti:

Ravnateljica Mirjana Vujnović i župan Nikola Dobroslavić, šest mjeseci prije isteka mandata Upravnog vijeća, smjenjuju Upravno vijeće Doma za stare i nemoćne „Domus Christi“, jer dva od tri člana upravnog vijeća, nemaju traženo obrazovanje niti stručne kvalifikacije.

Osnivač tj. Župan je 20. prosinca 2017, godine imenovao Mirjanu Pavlaković i Jelisavetu Perak na mandat od četiri godine, dakle do 20. prosinca 2021. Mirjana Pavlaković je imenovana predsjednicom Upravnog vijeća, iako ima samo srednju stručnu spremu, koja nije niti iz područja socijalnog rada niti humanističkih djelatnosti.

Nakon što je ova priča izašla u medije, ravnateljica i župan smišljaju taktiku, kako retroaktivno „zamagliti“ protuzakonito postupanje, pa donose, 8. travnja 2021., Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća od 20. prosinca 2021. Tim rješenjem su „smaknute“, uz obrazloženje da su ih smijenili odmah po saznanju?!?

odmah po saznanju da dvoje od troje članova Upravnog vijeća ne ispunjavaju zakonske uvjete u smislu potrebne obrazovne/stručne kvalifikacije doneseno je Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne „Domus Christi“ kojim su sporne članice zamijenjene novim članicama koje u potpunosti ispunjavaju zakonske uvjete.“

Analogno tom odgovoru, župan i ravnateljica priznaju da u Upravno vijeće ne biraju stručne ljude. U ustanovu primaju osobe za koje ne znaju ni tko su, ni što su, niti koje su im kompetencije.

Mogu li onda ovakve kompromitirane osobe voditi tako važne institucije, kao što su Dom i Županija? Zar za ove poslove, koje dolje niže navodim, nije bitna stručnost, obrazovanje, poznavanje zakona? Oni krše čak i Statut koji sami donose.

Sukladno čl. 26 Statuta doma „Domus Christi“, domom Upravlja Upravno vijeće.

Sukladno članku 29. Statuta doma obavlja poslove u skladu sa zakonom i Statutom, a osobito:

 • Donosi Statut doma i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta uz suglasnost Osnivača

 • Donosi Pravilnik o radu

 • Donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost Osnivača

 • U slučaju gubitka u poslovanju Doma bez odgode obavještava Osnivača

 • Predlaže Osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

 • Predlaže osnivaču statusne promjene, pripojenje, spajanje ili podjelu Doma

 • Donosi godišnji plan i program rada i razvoja Doma i nadzire njihovo izvršavanje

 • Daje Osnivaču izvješća o poslovanju Doma najmanje jednom godišnje

 • Raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja

 • Donosi odluke u drugom stupnju u svezi sa zahtjevima radnika

 • Imenuje i razrješava ravnatelja i sklapa ugovor o radu s ravnateljem

 • Osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela u skladu sa zakonom i aktima Doma

 • Donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 • Obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom.

Nadalje, u tijeku je izbor za ravnateljicu Doma „Domus Christi“. Natječaj je završen. Ona je jedini kandidat. Upravno vijeće, u sastavu Mirjane Pavlaković i Jelisavete Perak, nemaju ovlasti za imenovanje Mirjane Vujnović, ravnateljicom. Stoga, 8. travnja 2021., odlučuju u tišini, bez medija, bez obavijesti javnosti „smaknuti“ sporne članice i istodobno, istoga dana, imenovati novo Upravno vijeće, a sve u cilju da prije izbora bude imenovana ravnateljicom Doma za stare i nemoćne „Domus Christi“. I tako već 30 godina.

Župan i ravnateljica priznali su da su postupali kršeći odredbe Zakona.

Župane Dobroslaviću i ravnateljice Mirjana Vujnović, odgovorite i na ostala pitanja koja uporno prešućujete!

 1. Sukladno članku 150. Zakona, Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću doma kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.

 2. Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način (čl. 27. Zakona o zaštiti na radu), a radniku koji prethodno nije osposobljen, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova (čl. 28. Zakona o zaštiti na radu).

 3. Prema Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07) zdravstveni nadzor se provodi nad osobama koje obavljaju poslove, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir sa hranom, te predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom odnosno pitkom vodom. Zdravstveni pregled i parazitološka pretraga stolice obavlja se jedan put godišnje, a mikrobiološka pretraga stolice dva puta godišnje.

 4. U ime i za račun doma „Domus Christi“ kupljena su tri prijevozna sredstva, Piaggio liberty mopped reg. oznake DU916ER, auto reg. oznake DU209TVW Polo, te kombi Opel Vivaro. Ravnateljica koristi sva tri prijevozna sredstva za svoje privatne potrebe, kao isključivi vlasnik i posjednik, ali u ime i za račun doma.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *