NA DANAŠNJI DAN: Pucalo se na Vitaljinu i Brgat, pale su i prve žrtve

665

U prvim danima domovinskog rata i ratnih strahota, na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, nakon što je u noći s 23/24. rujna prvi put otvorena vatra, ponovno se puca na Vitaljinu i Brgat, a grupiraju se i neprijateljski ratni brodovi oko Molunta.

Sekretar za obranu Sekretarijata za poslove obrane Općine Dubrovnik Dubrovnika Miljenko Bratoš bio je jedan od rijetkih koji su, uz stalan otpor dijelova općinskog čelništva, provodili opsežne pripreme za očekivana borbena djelovanja. Bra­toš je u ožujku 1991., temeljem uputa dobivenih od ministra obrane genera­la Martina Špegelja, pri Centru za oba­vješćivanje Dubrovnik organizirao postrojbe za motrenje graničnih područja, s ciljem pravodobnog otkrivanja svih oblika neprijateljskog djelovanja pro­tiv RH na ovom području. Početkom kolovoza intenzivirana je akcija vađe­nja zaostalih mina iz II. svjetskog rata iz podmorja.

Za potrebe obrane u po­duzeću TUP pokreće se izrada mina usmjerenog djelovanja tzv. “televizija” i drugih priručnih minskoeksplozivnih sredstava. Najveći dio naoružanja koje je posjedovao Dubrovnik je dobio iz Kor­čule pred sam početak općeg napada. Pored već spomenutih topova, s Korču­le je dobiveno 200 pušaka kao i u brodo­gradilištu “Inkobrod” izrađeno oklopno vozilo “Majsan”, koje je postalo jedan od simbola obrane Grada. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve, Niko Dubelj i konstruktor eksplozivnih naprava za potrebe obrane ing. Šeren Ćatović, koji je na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, poginuo u Visočanima prilikom probnog ispitivanja mine, piše dubrovački Gradoplov.

Komentari




Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *