Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi otvoren je još dva tjedna

538

U tijeku je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, a javni poziv otvoren je sve do 1. ožujka 2021. godine.

Pod javnim potrebama u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika podrazumijevaju se kulturni programi od interesa za Grad Dubrovnik. Pravo podnošenja prijave imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, kulturne ustanove, udruge te druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima.

U  trenutnim okolnostima smanjenog opsega financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, uvjetovanih ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa, iznimno će prednost imati kulturni projekti koji se izvode u Dubrovniku i čiji su organizatori prijavitelji koji imaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika, projekti koji se ostvaruju u suradnji više udruga/ustanova/institucija, s ciljem objedinjavanja proračuna programa te stvaranja partnerskih suradnji, projekti koji imaju jasno i detaljno razrađene ciljeve, aktivnosti i proračun te dugogodišnji projekti međunarodne suradnje, kao i dugogodišnji umjetnički i edukativni projekti koji imaju snažnu vidljivost u lokalnoj zajednici i izvode se u Dubrovniku, a čiji su organizatori prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.

Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 500 tisuća kuna.

Prijedlozi programa moraju se najkasnije do 1. ožujka 2021. godine predati u pisarnicu Grada Dubrovnika (Gundulićeva poljana 10) ili poslati preporučenom poštom na adresu Upravnog odjela za kulturu i baštinu.

Svi ostali detalji i propozicije Poziva s uputama i obrascima potrebnim za prijavu dostupni su na web stranici Grada Dubrovnika – OVDJE.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *