Rezultati 6. redovnog ispitivanja kakvoće mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

773

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je šesto redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 26. srpnja do 03. kolovoza 2021. godine.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), od čega je more na 116 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na dvije plaže more je ocijenjeno dobrom ocjenom, dok je more na plažama Prigradica u Blatu na Korčuli i Tehnička radiona u Pločama ocijenjeno zadovoljavajuće. More na plaži u Staroj Mokošici ocijenjeno je nezadovoljavajućom ocjenom. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno odredbama Uredbe obavijestio nadležne inspekcijske službe, inspekciju zaštite okoliša i vodopravnu inspekciju koje su poduzele mjere sukladno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je onečišćenje moguće povezati s izvođenjem radova na izgradnji sustava javne odvodnje na području Stare Mokošice te je zbog zaštite zdravlja kupača postavljena službena oznaka zabrane kupanja. Sukladno odredbi članka 28. Uredbe, ako dva uzastopna analizirana uzorka budu ocijenjena ocjenom ”zadovoljavajuće”, ”dobro” ili ”izvrsno”, inspektor će izdati odobrenje za uklanjanje službene oznake zabrane kupanja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *