Svi su upozoreni kako će kršenja ugovora dovesti do oduzimanja koncesija!

72

U Palači Ranjina održan je sastanak s ovlaštenicima koncesija na području Grada Dubrovnika, na temu postupanja prilikom korištenja dodjeljenih područja u koncesije te obveznog pridržavanja mjera zaštite na koncesioniranim područjima.

Sastanku su nazočili zamjenik župana Joško Cebalo, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more Ivo Klaić, predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik Nikola Beusan, pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika Marko Miljanić, predstavnica Crvenog križa Katija Damjanović te predstavnici ovlaštenika koncesija s područja Grada Dubrovnika.
Županija u Zakonom utvrđenom postupku putem javnih natječaja dodjeljuje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra čime ovlaštenici koncesija stječu prava, ali i obveze prilikom obavljanja gospodarske djelatnosti na tim područjima.
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ne omogućuje županijama niti upravni niti inspekcijski nadzor nad provođenjem ugovora o koncesiji, nego je to stavljeno u nadležnost posebnom povjerenstvu i Lučkim kapetanijama. Kako su, medutim, reakcije građana ukazale na možebitno nepravilno postupanje u korištenju koncesija Županija je odlučila još jednom sve upozoriti na nužnost poštivanja zakona i ugovora o koncesiji te podsjetiti na moguće posljedice. Naime, ako se utvrde nepravilnosti u korištenju dodijeljene koncesije predviđene su sankcije sve do raskidanja ugovora. Na sastanku su svi još jednom upozoreni da Županija nije odobrila niti jednu “zatvorenu” koncesiju, da područja ne mogu biti ograđena, ne smiju se naplaćivati ulaznice te se ne smiju unaprijed postavljati ležaljke itd.
S obzirom da su za nadzor koncesioniranih područja u prvome redu, osim Povjerenstva za praćenje i izvršavanje obveza iz odluka i ugovora o koncesijama, ovlašteni službenici Lučke kapetanije te komunalnog redarstva ukazano je i na obvezno pridržavanje drugih općih sigurnosnih uvjeta zaštite kupača, spasilačkih službi i drugo u suradnji s predstavnicima Crvenog križa.
U skladu sa svojim razvojnim planovima Županija je proteklih godina uložila znatne napore prvenstveno u uređenje pomorskog dobra, omogućavanje gospodarske djelatnosti, novih sadržaja, te doprinosa na svih razinama kako prostornim tako i financijskim, čime se svrstala u najuspješniju hrvatsku županiju u korištenju pomorskog dobra.
Također, poznato je da je problematika prostornih kapaciteta Grad Dubrovnika vidljiva u svakodnevnom prometu, broju posjetitelja, općem stanju opterećenosti, te je razumljivo da se ista odražava i na sam obalni prostor koji je jedan od bitnih razloga turističkih dolazaka na naše područje.
Upravo iz tog razloga ovlaštenici koncesija kao partneri u uređenju prostora na svoju i opću korist imaju za obvezu i uvažavanje posjetitelja tim istim područjima te obvezno pridržavanje uvjeta utvrđenih koncesijskim ugovorima, u slučaju nepoštivanja kojih, će Županija inzistirati na sankcijama.
Istaknuto je i da se osim područja dodjeljenih u koncesije, pomorskim dobrom gospodari i putem koncesijskih odobrenja za postavljanje ležaljki, suncobrana, ambulantne prodaje napitaka i slično, a koje je u nadležnosti Grada Dubrovnika, te će se nositelji istih, slijedom zaključenog na ovom sastanku, upozoriti na obvezno poštivanje otvorenosti i dostupnosti prilikom korištenja.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *