Županija uložila 1,3 milijuna kuna u obnovu zgrade OŠ Smokvica

263

Župan Nikola Dobroslavić sa zamjenikom Joškom Cebalom obišao je radove na sanaciji zgrade Osnove škole Smokvica u istoimenoj općini na otoku Korčuli.
Radovi vrijedni 1,3 milijuna kuna započeli su u srpnju ove godine sredstvima koje je Dubrovačko-neretvanska županija osigurala Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini. U pratnji u obilasku bio je i načelnik Kuzma Tomašić.

Zgrada škole je izgrađena davne 1914. te od tada nije značajnije obnavljana. Ovim radovima sanacije zgrade škole, sukladno odobrenju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predviđena je sanacija krova i to demontažom postojećeg lošeg pokrova crijepom, zaštitom fungicidom postojećih nosivih elemenata konstrukcije krova koji se ne mijenjaju, izmjenom postojeće podkonstrukcije i postavom toplinske izolacije između rogova uz završno zatvaranje konstrukcije gipskartonskim pločama i završno bojanje. Projektom je predviđena i sanacija pročelja otucanjem postojeće i izvedbom nove žbuke sa završnim bojanjem u tonu po uputama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
Također je planirana sanacija postojećih kamenih kanala i bakrenih oluka te čišćenje elemenata kamene plastike na pročeljima i igli oko otvora.
Izvođač radova je F GRADNJA, obrt za građevinarstvo, dok nadzor nad radovima provodi Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić.
Objekt je pod zaštitom Ministarstva kulture te se tijekom izvođenja radova provodi i konzervatorski nadzor.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *