Rokovi i upute strankama i građanima za kotarske izbore

197
Rokovi za predaju kandidacijskih lista za izbore u 8 gradskih kotareva i 17 mjesnih odbora Grada Dubrovnika počeli su teći 20.ožujka i trajat će sve do 3. travnja u 24:00 sata.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika za dan izbora odredilo je 22. travanj, a Izborno povjerenstvo za provedbu izbora propisalo je upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova. Nakon isteka roka za predaju kandidacijskih lista, nadležno će izborno povjerenstvo u roku od 48 sati objaviti pravovaljane liste. Tada, 5. travnja 2018. godine u 24 sata, započinje izborna promidžba koja će trajati sve do 20. travnja u 24 sata, kada počinje izborna šutnja.

Političke stranke dužne su 12 dana prije održavanja izbora (do 10. travnja u 24 sata) odrediti članove biračkog odbora i dostaviti imena izbornom povjerenstvu koje će u sljedećih 48 sati imenovati članove odbora.

Građani s prebivalištem na području Grada Dubrovnika mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača najkasnije do 11. travnja u 14 sati. Pregled podataka može se obaviti u Odjelu za opću upravu Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, (soba broj 8), na adresi Vukovarska 16 i to u vremenu od 8.30 do 12.30 sati.

Svi potrebni obrasci mogu se pronaći na sljedećem linku: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva 2018

Komentari


TAG


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *