Sveučilište u Dubrovniku objavilo oglas za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2021./2022. godini

361

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU  objavljuje

OGLAS

za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2021./2022. godini


I.

Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu

2. Da znaju jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča minimalno razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog

referentnog okvira u razumijevanju i govoru

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita

4. Biti državljanin zemlje članice EU

II.

Seminar se organizira i izvodi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara za turističke vodičeDubrovačko-neretvanske županije predviđen je 11. listopada 2021.

III.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče (opći i posebni dio) iznosi 6.625,00 kn. U cijenu je uključen jedan strani jezik.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita (uključena tri ispitna roka), ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena stručnog ispita (opći i posebni dio) za alumne Sveučilišta u Dubrovniku iznosi 5.950,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji polaže samo Opći dio ispita iznosi 4.000,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji je prethodno završio Seminar za voditelje poslovnice na Sveučilištu u Dubrovniku iznosi 4.950,00 kn.

Cijena stručnog ispita za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 2.650,00 kn.

IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

V.

Elektronske prijave/uplate kandidata primaju se od 13. do 30. rujna 2021. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615193-20-41.

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta:  https://www.unidu.hr/tecajevi-za-turisticke-vodice-i-voditelje-poslovnica/ Sve dodatne informacije možete zatražiti na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *