Tag:

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OBD predstavila jedinstven način rada na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu

Zaposlenici Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih zahvaljuju Turističkoj zajednici grada Dubrovnika koja je prihod s ovogodišnjeg humanitarnog...