Dnevn red 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

666

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 1. prosinca 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 –  S   V   I   M   A –

Sazivam  6. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 1. prosinca 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“.

5.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje”.

6.    Prijedlog odluke dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.

7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini.

9.    Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

10.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

11.  Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.

12.  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2022. godini.

13.  Prijedlog analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

14.  Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2021 – 2024.

15.  Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

16.  Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

17.  Prijedlog zaključka o postavljanju spomen obilježja 30.-godišnjice pogibije Pava Urbana.

18.  Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče poginulom policajcu Vlahu Škilju.

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1247/5 k.o. Mokošica u površini od 67 m2.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1059/4 k.o. Prijevor, u površini od 119 m2.

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2464/2 k.o. Dubrovnik površine 58,47 m2.

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž površine 5 m2.

23.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž površine 5 m2.

24.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini bez naknade, u naravi prizemlje ljetnikovca Bunić – Caboga, s Hrvatskim restauratorskim zavodom.

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2022. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

26.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

27.  Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

29.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica.

30.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik.

Prijedlozi akata za 17. i 18. i 28., 29. i 30. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrde ovlašteni odbori Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *