Evo o čemu će se raspravljati na današnjoj četvrtoj sjednici Gradskog vijeća

190

Sjednica će se održati s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

Za sjednicu se predlaže: 

1.      Vijećnička pitanja. 

2.      Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu.

 3.      Prijedlog odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika. 

4.      Prijedlog odluke o donošenju koncepta Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. 

5.      Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“.

6.      Prijedlog odluke o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika. 

7.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.
8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za osiguravanje sredstava Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA d.o.o. i sklapanje ugovora o pozajmici 

9.      Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu. 

10.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje. 

11.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje. 

12.  Prijedlog zaključka kojim se spomenički kompleks Lazaret povjerava na upravljanje i gospodarenje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o., kojemu je osnivač Grad Dubrovnik na razdoblje do 31.12.2019. godine. 

13.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje, upravljanje i održavanje bez naknade sa društvom Dubrovačka baština d.o.o. 

14.  Prijedlog rješenja o sklapanju Ugovora o davanju nekretnine na korištenje bez plaćanja naknade za čest. zgr. 936 k. o. Dubrovnik na adresi Ilije Sarake br.7. 

15.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. 

16.  Izvješće o aktivnostima na izgradnji groblja Dubac. 

17.  Izvješće o stanju projekta Izgradnja crpne stanice sa uređajem za pročišćavanje pitke vode u Komolcu. 

18.  Izvješće o stanju pripreme projekta Aglomeracije Dubrovnik za prijavu na EU fondove.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *