(FOTO) Orezivanje i osiguranje krošnje Platane na Brsaljama

590

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i tvrtkom Drezga d.o.o. u razdoblju od 13. do 17. studenog 2017. obavlja orezivanje i osiguranje krošnje Platane (Platanus orientalis L.), financirane sredstvima Grada Dubrovnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) ova Javna ustanova u okviru svoje redovne djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode, u suradnji sa znanstvenicima sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tijekom 2014. godine obavila je procjenu zdravstvenog stanja, vitaliteta i mehaničke stabilnosti platana koristeći znanstveno-istraživačke metode iz područja arborikulture i fitopatologije. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika. 

Temeljem rezultata istraživanja, izrađen je Elaborat procjene zdravstvenog stanja Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku s preporukama budućih zahvata njege stabla te popravljanja životnih uvjeta stabla platane. Obzirom da je stablo velike starosti (preko 200 godina) vidljivi su procesi starenja i odumiranja pojedinih grana. Tijekom ljeta 2017. godine predstavnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s ovom Javnom ustanovom obavili su kontrolu biološkog stanja (vitaliteta) stabla pomoću vizualno-kontrolne metode (VTA metoda – Visual Tehnical Assesment) kada je uočen pad vitaliteta stabla u odnosu na 2014. godinu, budući da je vidljiv veći broj osušenih grana manjeg promjera, dio odlomljenih grana koje vise u krošnji, te je uočen veći broj suhih vrhova pojedinih grana u krošnji platane. 
Zbog složenosti problematike te velikog obima poslova koje je potrebno provesti u okviru Zaštite i obnove stabla i staništa Platane na Brsaljama projekt je podijeljen u dvije faze: 
1. faza – sanacija i osiguranje krošnje platane te 2. faza – sanacija i poboljšavanje životnih uvjeta staništa platane. 

Tijekom orezivanja i osiguranja krošnje uklonit će se mrtvo drvo, obaviti redukcijsko orezivanje pojedinih grana te ugraditi dinamički sustav za osiguranje krošnje s ciljem poboljšanja vitaliteta i očuvanja zaštićenog stabla te zaštite imovine kao i sigurnosti zdravlja ljudi od mogućeg pada grane/a. Prije samog orezivanja grana, djelatnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba obavit će trenutnu procjenu zdravstvenog stanja i vitaliteta svake grane većeg promjera koje su istražene u Elaboratu iz 2014. godine, koristeći rezistograf, a sve kako bi se kontroliralo trenutno zdravstveno stanje pojedine grane i usporedilo sa stanjem u odnosu na 2014. godinu.

Cilj prethodno navedene kontrole zdravstvenog stanja svake pojedine grane većeg promjera jest obavljanje pravilnog orezivanja tj. uklanjanje trulih dijelova grana kao i grana mogućeg lošeg vitaliteta. Predmetni zahvati u 1. fazi provođenja projekta obavljat će se uz nadzor djelatnika ove Javne ustanove. 

Kako bi se popravili životni uvjeti stabla tj. obavila sanacija staništa stabla platane u 2. fazi provedbe projekta, koja se planira provoditi tijekom 2018. godine potrebno je obaviti poboljšanje životnih uvjeta platane, ukloniti betonske ploče koje se nalaze oko samog korijena platane, osigurati potrebno navodnjavanje stabla te zaštititi žilište stabla postavljanjem niže zaštitne ograde. Budući da je predmetno područje zaštićeno i kao kulturno dobro, potrebno je izraditi idejni projekt uređenja staništa platane u kojem bi se detaljno analizirale i dale smjernice za provedbu aktivnosti navedenih u 2. fazi provedbe projekta.

Stablo Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku je zaštićeno sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo rješenjem od 17. ožujka 2010. godine. Predstavlja posljednji ostatak dendroflore izvornog dubrovačkog povijesnog vrta podignutog i uređenog u 18. stoljeću. Na osnovu toga, njegova starost se procjenjuje na oko 200 godina. Svojim impozantnim dimenzijama ono je najveće stablo u tom predjelu grada. Ima posebno značenje u kulturnom krajobrazu kao simbol identiteta vrtnog predgrađa Pila koje je 1994. godine proglašeno svjetskom kulturnom baštinom i nalazi se na popisu UNESCO-a. U svrhu osiguranja povoljnih uvjeta za nesmetan rast i razvoj, a ujedno i doživljaj stabla u prostoru, zaštićena je i neposredna površina oko stabla. 

S ciljem uspostave radnog prostora za manipulaciju opreme i strojeva za potrebe orezivanja i osiguranja krošnje te otklanjanja rizika od nastanka možebitnih šteta, za vrijeme obavljanja radova sukladno Odluci Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika, na snazi je privremena zabrana parkiranja motocikala i automobila s posebnim dozvolama pod platanom. Molimo sve sugrađane za razumijevanje.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *