Novi vizualni identitet i nova web-stranica Sveučilišta u Dubrovniku

337

Sveučilište u Dubrovniku ima novi vizualni identitet. Proces promjene vizualnog identiteta Sveučilište je započelo prije dvije godine, a iz razloga bolje vidljivosti, prepoznatljivosti i pozicioniranja ne samo Sveučilišta nego i njegovih sastavnica i to u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

Novi cjeloviti sustav vizualnog identiteta Sveučilišta djelo je dubrovačkih dizajnerica Nore Mojaš i Made Milićević iz Linear studija. „Koncept vizualnog identiteta Sveučilišta u Dubrovniku zasniva se na univerzalnoj kratici za Grad – “DU” kao Dubrovnik, koji je i dio kratice Sveučilišta – UNIDU. D i U kao znak komunicira spoj lokalnog (Dubrovnik) i internacionalnog (University), a pomoću DU se iščitava prepoznatljiv segment brenda sveučilišta – Grad. Dubrovnik su zidine, kule, volti, prolazi, a Sveučilište je utvrda znanja i portal u akademsku zajednicu, pa tako i modul “D” svojim oblikom i pozicijom sugerira ove pojmove.  Geometrijski i tipografski pristup u kombinaciji sa živim i jarkim bojama Sveučilišta, odjela i ostalih sadržaja tvore kohezivnu, izbalansiranu i koherentnu, ali živu i jaku vizualnu cjelinu“, objasnile su koncept novog vizualnog identiteta Mojaš i Miličević. 

U skladu s novim vizualnim identitetom, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FERIT) izradio je za Sveučilište nove mrežne stranice koje su i dalje dostupne na adresi www.unidu.hr. Nova web-stranica Sveučilišta prati suvremene trendove u informacijskim tehnologijama, na jasan i pregledan način omogućuje posjetiteljima pristup svim relevantnim sadržajima Sveučilišta i prilagođene su prikazivanju na uređajima različitih veličina. U izradi su i stranice sveučilišnih sastavnica te nova verzija web-stranice na engleskom jeziku. 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *