Udruga Franak uputila podnesak Ustavnome sudu

281

Voditeljica ureda Udruge Franak, Sandra Žiga izjavljuje kako Udruga Franak očekuje od Ustavnoga suda da promptno odluči o trima ustavnim tužbama na koje je dostavila svoj podnesak, te da nezakonito postupanje banaka mora biti zaustavljeno! Priopćenje za medije donosimo u cijelosti.

Udruga Franak dostavila je Ustavnome sudu RH podnesak na tri ustavne tužbe podignute na Ustavnome sudu protiv triju pravomoćnih presuda koje je donio Visoki prekršajni sud u prekršajnim postupcima koji su vođeni na prekršajnim sudovima protiv banaka zbog nezakonitih postupaka kod definiranja parametara za promjenu kamatne stope. Udruga Franak je kao Amicus Curiae (prijatelj suda) dragovoljno dostavila podnesak kojim dodatno objašnjava povijest nezakonita postupanja hrvatskih banaka kod određivanja načina promjena kamatnih stopa te ukazuje Ustavnome sudu da uskoro prekršajni postupci protiv banaka dolaze u zastaru, pa je stoga potrebno promptno reagirati i donijeti ustavni pravorijek o odnosnim predmetima.

Podsjećamo, banke su na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju morale na temelju članka 11.a stavka 5. za sve ugovore o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom u kojima nisu definirani promjenjivi parametar i fiksni dio kamatne stope sve te elemente definirati, uskladiti s dužnicima te konačno i ugovoriti.
Banke su tada prekršile sva obvezno-pravna načela i odredbe iz članka 1022. Zakona o obveznim odnosima, pa su umjesto da elemente kamatne stope ugovore, te elemente samovoljno jednostrano i vanugovorno definirale. Nakon toga bilo je podignuto do danas preko 700 optužnih prijedloga na prekršajnim sudovima zbog nezakonita postupanja banaka, na temelju kojih je bankama trebalo dosuditi prekršajne kazne od 80 000 do 200 000 kuna te odgovornim osobama u bankama od 10 000 do 50 000 kuna kazne.

Najprije su prekršajni sudovi u pravilu dosuđivali takve kazne, ali je u listopadu 2016. Visoki prekršajni sud dao naputak prekršajnim sudovima da ne dosuđuju prekršajne kazne ukoliko su banke definirale vanugovorno kamatne parametre i obavijestile o tome dužnike prije 1. siječnja 2014. Nakon toga je Visoki prekršajni sud u pravilu oslobađao svaku banku koja nikada nije ugovorila kamatne parametre s dužnicima, nego ih je samo definirala vanugovorno te o tome obavijestila dužnika prije 1. siječnja 2014.
Imamo saznanje da je dosad donesena samo jedna pravomoćna presuda protiv Addiko banke na temelju koje je ta banka morala platiti 80 000 kn kazne te odgovorna osoba 10 000 kn kazne.
Troje tužitelja u prekršajnim postupcima, nakon oslobađajućih presuda Visokoga prekršajnog suda, podnijeli su ustavne tužbe protiv presuda Visokoga prekršajnog suda sa zahtjevom da se te presude ukinu te da se postupak ponovi.
Udruga Franak, kao vrlo zainteresirana strana u svim prekršajnim postupcima koji se vode zbog neugovaranja parametara, zatražila je od Ustavnoga suda da što prije donese svoj pravorijek po tim tužbama te je dodatno objasnila cijelu povijest nezakonita postupanja hrvatskih banaka koje su:- najprije ugovarale nepoštene i zbog toga ništetne ugovorne odredbe o načinu promjena kamatnih stopa sve do kraja 2012. godine- nakon toga su banke fingirale postupanje po zakonu te su na temelju članka 11.a stavka 5. ZPK-a samovoljno i vanugovorno definirale kamatne parametre počevši od 1. travnja 2014.- 13. lipnja 2014. donesena je pravomoćna kolektivna sudska presuda na Visokome trgovačkom sudu kojom je nedvojbeno utvrđeno da su banke ugovarale nepoštene i time ništetne ugovorne odredbe o načinu promjene kamatne stope te da se tako niti slično ne smiju ponašati u budućnosti-banke nikada nisu ispoštovale pravomoćnu presudu, pa su nastavile primjenjivati kamatne stope koje su nezakonito povećavale te su od 1.1.2014. primjenjivale nezakonito definirane kamatne parametre, koje primjenjuju i danas, suprotno pravorijeku u kolektivnome sudskom sporu.
Udruga Franak očekuje od Ustavnoga suda da promptno odluči o trima ustavnim tužbama na koje je Udruga Franak dostavila svoj podnesak. Nezakonito postupanje banaka mora biti zaustavljeno!

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *