Započinje provedba projekta LIFE CONTRA Ailanthus

301

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u partnerstvu s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Nacionalnim parkom Krka i tvrtkom Vrtlarom d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu, započinje provedbu projekta LIFE CONTRA Ailanthus kao jednog u nizu projekata sufinanciranog sredstvima Europske unije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj projekta, potpisalo je ugovor s Europskom komisijom za projekt LIFE CONTRA Ailanthus kojim se planira uspostavljanje kontrole nad invazivnom stranom vrstom pajasen (Ailanthus altissima) u mediteranskoj regiji Hrvatske. Uspostavljanje kontrole provodit će se u dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske (HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca) te u gradovima sa povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik).

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta kao ukrasna hortikulturna vrsta, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji. U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostranjen, ali posebno ugrožava zaštićena staništa i vrste u Mediteranskoj regiji.

Očekivani rezultati projekta LIFE CONTRA Ailanthus su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste, i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšati kapacitete za upravljanje invazivnim vrstama i podići svijest javnosti o negativnom utjecaju invazivnih vrsta na nacionalnoj razini.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Isti će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri i pol godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.591.937,00 €, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije te 20% sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za provedbu aktivnosti Javne ustanove predviđeno je 251.181,00 €.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *