Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu trodnevnog plenarnog sastanka Europskog odbora regija

114

Župan Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu trodnevnog plenarnog sastanka Europskog odbora regija koji se odvija putem interneta.

Rasprave se vode o upravljanju krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, gospodarskim aspektima pandemije i planu oporavka. Raspravlja se o nacrtu proračuna EU-a u kontekstu oporavka od krize izazvane pandmijom, te o pitanjima u vezi s EU-om relevantnim za lokalne i regionalne vlasti kao i o utjecaju demografskih promjena.

Uz članove Europskog odbora regija i stručnjake, sastanku prisustvuju podpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište Thierry Breton,  kao i povjerenik Europske komisije za proračun Johannes Hahn.

Na sastanku je izglasana rezolucija Europskog odbora regija o prijedlozima s obzirom na program rada Europske komisije za 2021. godinu, rezolucija o prioritetima rada Europskog odbora regija za razdoblje od 2020.-2025. godine, te rezolucija o revidiranom Višegodišnjem financijskom okviru EU-a i planu ulaganja za održivu Europu za koju je prilikom glasanja prihvaćen amandman župana Dobroslavića koji se odnosi na snažno protivljenje Europskog odbora regija predloženim pravilima Europske komisije za korištenje EU sredstava,  kojima bi se dodatno pogoršao položaj jedinica lokalne i regionalne samouprave u odnosu na dosadašnji položaj u pogledu roka  korištenja  godišnjih alokacija sredstava iz programa EU, te razina predfinanciranja i posebno sufinanciranja projekata….

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *