ŽUPANIJA MIJENJA PROSTORNI PLAN? Grmojina inicijativa za spojem Metkovića s autocestom ide dalje

661

Politički tajnik i saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja uputio je pitanje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezano za izradu projektne dokumentacije spojne ceste od Grada Metkovića do autoceste A1. Ministarstvo je pitao u kojoj je fazi izrada dokumentacije za spoj Grada Metkovića s autocestom A1 za koju je novac osiguran u programu Hrvatskih autocesta i kada se može očekivati početak radova te koja je dinamika realizacije projekata navedenih u prometnoj studiji predstavljenoj 14. veljače 2017. u Metkoviću.

Naime, u prosincu 2016. godine, prije izglasavanja proračuna RH za 2017. godinu, Nikola Grmoja pripremio je amandman kojim je predlagao da se u Prijedlogu državnog proračuna u dijelu „Prijedlog financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu“ pod nazivom SPOJEVI NA AUTOCESTE planirani iznos uveća za 3 000 000 00 kuna te detaljno obrazložio potrebu spajanja grada Metkovića s autocestom A1.

Nakon razgovora s ministrima Butkovićem i Marićem povukao je navedeni amandman jer je dogovoreno da projektna dokumentacija za ovu cestu svakako uđe u program Hrvatskih cesta za 2017. godinu. Nakon toga, 27. siječnja 2017. na inicijativu Nikole Grmoje u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održan je sastanak o temi prometne problematike Grada Metkovića. Na sastanku su bili prisutni ministar Butković, direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić, direktor Hrvatskih autocesta Josip Draženović, tadašnja gradonačelnica Metkovića Katarina Ujdur te predstavnici Grada.

Tom prilikom potvrđeno je da će se izraditi projektna dokumentacija za spoj Metkovića s autocestom A1 kao i da će se izraditi prometna studija za Grad Metković. Prometna studija predstavljena je u Metkoviću 14. veljače 2017. te obuhvaća analizu i prijedloge spoja s autocestom, idejna rješenja planiranih cesta, novi most preko Neretve te rješavanje niza „manjih“ problema u Gradu. Kroz formu zastupničkog pitanja zatražio je odgovor na pitanje u kojoj fazi je izrada projektne dokumentacije za spoj s autocestom A1 te koja je dinamika realizacije, odnosno početak i završetak, projekata navedenih u prometne studije za Grad Metković.

Pristigao je odgovor ministra Olega Butkovića u kojem objašnjava:„S ciljem poboljšanja odvijanja prometa na području Grada Metkovića te ostvarenja kvalitetne veze Grada Metkovića s autocestom, društvo Hrvatske ceste d.o.o. izradilo je Prostorno-prometno-građevinsku studiju cestovne mreže državnog značenja na širem području Grada Metkovića. U studiji su obrađene prostorne osobitosti predmetnog okruženja, analizirano je stanje postojećih državnih cesta, izrađena je analiza prometnih tokova te je izrađen prometni model. Izrađeno je idejno rješenje više varijanti predmetne spojne ceste koje su međusobno uspoređene kroz više kriterija. Predložene su faze realizacije odabrane varijante te smjernice za daljnje aktivnosti. U dogovoru s lokalnom samoupravom za prvu fazu realizacije predložena je dionica od Čvora Kula Norinska (A10/DC62) do ŽC 6218 (granični prijelaz Prud).

Prezentaciju studije lokalnoj i regionalnoj samoupravi održali su stručnjaci iz društva Hrvatske ceste d.o.o. u Metkoviću 14. veljače 2017. godine. Osnovni preduvjet za pokretanje daljnje izrade projektne dokumentacije planirane spojne ceste je usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom, tj. s prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije kao i prostornim planovima uređenja Grada Metkovića i općine Kula Norinska. Trasa spojne ceste dostavljena je Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije za potrebe izrade izmjena i dopuna županijskog plana, koje su trenutno u tijeku. Tek nakon izmjena i dopuna navedenih planova mogu se pokrenuti upravni postupci za ishođenje potrebnih dozvola te izrada daljnje projektne dokumentacije. Prvo se na temelju izrađene studije o utjecaju na okoliš provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš s ciljem ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Nakon ishođenog rješenja izrađuje se projektna dokumentacija te provode upravni postupci za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole pri nadležnim ministarstvima. Provođenja izmjena i dopuna prostornih planova ne ovise o društvu Hrvatske ceste d.o.o. te trajanje ovisi o više faktora koji ne moraju biti vezani uz planiranu cestu. U skladu s navedenim, napominjemo kako je teško u ovako ranoj fazi predvidjeti ukupno trajanje navedenih postupaka kao i početak gradnje planirane spojne ceste.“

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *