DRUŠTVO ARHITEKATA O BELVEDEREU: Amputacija strateške točke grada za bogato tržište

365

Društvo arhitekata Dubrovnik poslalo je priopćenje u povodu javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, naglasivši kako u slučaju Belvedera treba upozoriti ‘i na problem netransparentnosti’.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Društvo arhitekata Dubrovnik kontinuirano upozorava na nebrojene nepravilnosti u postupcima prostornog planiranja na području Dubrovačko-neretvanske županije, nastojeći putem redovitog sudjelovanja u javnim raspravama utjecati na zaštitu javnog interesa. Prostorno uređenje temelj je kvalitete života stanovnika nekog područja i građani se sve jače i svjesnije uključuju u raspravu o tim pitanjima, definirajući i stajući u zaštitu javnog interesa. Prostorni planovi nisu samo instrument za provedbu razvojnih politika, već i temeljni instrument očuvanja prostora, zbog čega bi se u njihovoj izradi trebale uskladiti aspiracije stanovništva s pojedinačnim interesima. Međutim, to u praksi uglavnom nije slučaj. Građani se u planiranje uključuju samo formalno, a planove kroje predatorski investitorski interesi. Lokalna uprava koja bi trebala identificirati i provoditi ono što je u javnom interesu, često uslijed odsutnosti vizije i jasne strategije u smislu gospodarenja prostorom u prostorno-plansku dokumentaciju ugrađuje političke špekulacije i korumpirane prakse. U Dubrovniku već godinama nema ni početka sustavnog planiranja koje bi bilo usmjereno na dugoročni prostorni razvoj, već se izrađuju samo pojedinačni planovi, i to isključivo za potrebe privatnih poduzetnika, a bez utvrđivanja i poštovanja javnog interesa. Uslijed učestalih, a točkastih izmjena i dopuna prostornih planova, danas je nemoguće iščitati koncept i viziju razvoja grada. Aktualni postupak javne rasprave o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere nastavak je dosadašnjih praksi zbog kojih DAD traži moratorij na postojeći GUP i hitan početak izrade novog prostornog plana zajedno sa svim pripadajućim stručnim studijama, elaboratima i analizama.

Osim što se u procesu izrade prostorno-planske dokumentacije izigrava javni interes, u slučaju Belvedera treba upozoriti i na problem netransparentnosti. Naime, predložene izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika pravi su presedan, budući da se sukladno idejnom rješenju privatnog arhitektonskog ureda koje je odabrano na privatnom pozivnom arhitektonskom natječaju i koji je proveo privatni investitor, mijenjaju osnovni urbanistički planovi, pri čemu zona ugostiteljske namjene vrste hotel (T1) postaje zona (T2), tj. turističko naselje. Predmetno arhitektonsko rješenje nije bilo na javnoj raspravi, niti je iz dokumenata koji su dati na uvid moguće utvrditi o kakvoj je građevini riječ, pri čemu grafički prilozi dokazuju da se smišljeno skriva projekt i njegovo stvarno zauzimanje terena. Iza vizualizacije zamaskirane izmišljenim borovima koji izrastaju iz stijena, terasa i kroz zgrade, te četiriju načelnih shematskih presjeka za koje nisu dati podaci na kojem se dijelu zgrada i terena nalaze, stvarna planirana zgrada / zgrade hotela Belvedere zbog kojeg se predlažu izmjene i dopune GUP-a potpuno je skrivena. Drugim riječima, ključni dokument zbog kojeg su pokrenute izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a kao i ukidanje DPU-a, javnosti je nepoznat, na osnovu čega se pitamo: što je to javni interes na području Belvedera, tko ga je utvrdio, kako izgleda projekt novog hotela i uređenje čitavog obuhvata?

U promotivnom članku od čak osam stranica (!) u jednom dubrovačkom tjedniku navodi se da je novoplanirani hotel tri puta manji od postojećeg, te da ga karakterizira suvremena i prostorno nenametljiva arhitektura. Nadalje se navodi da novi hotel ima samo 75 soba koje su neuobičajeno široke – čak 10 metara. Jednostavna računica kaže: 75 soba x 10m širine = 750m fasade. Usporedbe radi, postojeći hotel Belvedere ima 190 soba i 20 apartmana, a koji su dužine 2 sobe. To je ukupno 230 soba širine 3,3m, što pomnoženo daje 759m fasade. Drugim riječima, sve sobe postojećeg Belvedera su po dužini fasade veće za 1,2% od ukupne dužine 75 soba prijedloga novog hotela. Nadalje, iz načelnih shematskih presjeka datih u obrazloženju Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a može se utvrditi da je konstruktivna visina soba novoplaniranog hotela 370cm dok konstruktivna visina soba u postojećem hotelu Belvedere iznosi 300cm. Kako smo utvrdili da dužina pročelja za planiranih 75 soba iznosi gotovo jednako kao dužina svih soba postojećeg hotela – uz napomenu da planirane sobe imaju za 23% veću visinu od soba postojećeg hotela – to znači da je njihova kubatura 23% veća od kubature svih 230 postojećih soba. Iz svega toga nepobitno proizlazi da je predloženo rješenje hotela Belvedere predmetnim Prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a najmanje 23% veće u kubaturi nego postojeći Belvedere, a nikako tri puta manji hotel! Iz vizualizacija se jasno može vidjeti da je golema masa novoplaniranog hotela nagrnula na obalu, srušila zgrade prvog Belvedera, te da je zatrla povijesni javni put Vlaha Bukovca. I još jedna usporedba – izgrađenost Ploča kreće se oko 30% građevinske parcele, dok bi se Prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a na području Belvedera dozvolila izgrađenost od čak 40%!

Ovakve izmjene i dopune koje se rade pod tajnovitim projektima i bez odgovarajućih stručnih studija (poput izostanka Strateške procjene utjecaja na okoliš), rezultat su svakojakih poremećaja u prostoru. Studija procjene utjecaja na dobra svjetske baštine Heritage Impact Assessment – HIA, koja nije dana na uvid, ni u kojem slučaju ne može zamijeniti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Na primjer, predloženim promjenama GUP-a bitno se utječe na morsku obalu (primjerice, dopušta se izgradnja zaštitnih pera duljine do 50m, privez za desetak plovila, kupalište na stijenama uvale Orsula), a gradi se i heliodrom. Iz toga proizlazi da je odluka o ne-izradi Strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga izmjena dopuna GUP-a donesena na temelju bitno manjkavih činjenica o opsegu i vrsti izmjena i dopuna GUP-a koje se predlažu. Također, pitanje rješenja prometa istočnog dijela grada ne može se riješiti bez terena Belvedera. Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a uspoređuje se s važećim DPU-om 2.1. Belvedere, dok se s druge strane “zaboravlja” naglasiti kako je tim izrađivača DPU-a vrlo dobro riješio to pitanje. Osim toga, u predmetnom Prijedlogu promet uopće nije prikazan! Jednako tako, paradoksalno je da se u neposrednoj kontaktnoj zoni nalaže izrada UPU-a, dok se za ovako neizmjerno važan i unikatan prostor obveza izrade istog ukida. Ako tajnoviti idejni projekt planiranog turističkog naselja zamjenjuje UPU, onda on mora proći Javnu raspravu, a ne da se vrši masivna izmjena GUP-a s nesagledivim posljedicama i to na temelju skrivenih bitnih tehničkih veličina zgrada. Ne zaboravimo – to je bio privatni natječaj čiji program nije verificirala nadležna služba, kao ni Gradsko vijeće Grada Dubrovnika!
Prostorni planovi održavaju opću društveno-političku sliku okarakteriziranu odsutnošću dugoročnih razvojnih strategija. Najveći problem u smislu dugoročnog gospodarskog i prostornog razvoja grada upravo su ovakve partikularne intervencije koje eksploatiraju povijesnu graditeljsku baštinu bez stvaranja dodatne vrijednosti, a koje političkim odlukama poprimaju značaj državnog interesa. Javni interes pa tako i javni prostor u takvim okolnostima su stisnuti na marginu. Jedan od primjera je i ovakva amputacija strateške točke grada na kojoj se namjerava izgraditi turističko naselje za bogato strano tržište radi ostvarenja enormnog profita temeljenog na renti Dubrovnika. Društvo arhitekata Dubrovnik će se zbog svega toga, a sukladno svojoj dosadašnjoj praksi, o svemu više očitovati u pisanim primjedbama koje će pravodobno dostaviti javnosti na uvid.

S poštovanjem,

Društvo arhitekata Dubrovnik
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *