DEVETO ISPITIVANJE MORA: Od 116 plaža u DNŽ, na 113 more je izvrsne kakvoće

161

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 14. rujna do 22. rujna 2017. godine. Uzorci mora na 115 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine broj 73/08), dok je na plaži Mlini u Župi dubrovačkoj tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora 14. rujna 2017. godine utvrđeno kratkotrajno onečišćenje mora. Uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 16., 18. i 19. rujna 2017. godine, te kontrolni uzorak 22. rujna 2017. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plažama Srebreno u Župi dubrovačkoj i Okuklje na otoku Mljetu more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plaži u Stonu bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *