Ne propustite javnu raspravu koja se tiče Belvedera i GUP-a Grada

377

Na temelju članka 89. stavak 3. i članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj: 153/2013. i 65/2017.), zajedničke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj: 11/2016.), te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, Klasa: 350-02/16-01/07, Urbroj: 2117/01-01-17-54, Urbroj: 2117/01-01-17-55 i Urbroj: 2117/01-01-17-56, od 28. studenoga 2017. godine, Grad Dubrovnik kao Nositelj izrade objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te
Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Javna rasprava o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere provodi se u jedinstvenom postupku.
 
Javni uvid trajat će 15 dana, od 8. prosinca do zaključno 22. prosinca 2017. godine, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na www.dubrovnik.hr (OVDJE).
 
Javno izlaganje održat će se 13. prosinca 2017. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 17:00 sati.
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  • daju prijedloge i primjedbe  u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostave prijedloge i primjedbe u pisanom obliku. od 8. prosinca do zaključno 29. prosinca 2017. godine, na adresu:
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik
Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane, te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 
Sve dodatne informacije se mogu dobiti:
  • u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik
  • na telefon: +385 (0)20 351 811 ili
  • na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hrOdgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *