Nova vlast, novi savjetnici: Tko su i što rade, s naknadom ili bez?

253

Postavljanje pojedinih savjetnika u Gradu Dubrovniku izazvalo je podizanje obrva kod mnogih. Zanimale su nas informacije vezane uz rad savjetnika gradonačelnika koji za svoj angažman ne primaju naknadu te službenika raspoređenih na radna mjesta višeg savjetnika specijalista.

Iz Grada su odgovorili sljedeće:

1. PITANJE: Točna brojka savjetnika koji posao obavljaju bez novčane naknade? Prije tri mjeseca su savjetnicima imenovani Pero Kulaš za obalne i pomorske projekte te Olga Muratti za projekt dnevnog boravka za umirovljenike. Što su u ova tri mjeseca konkretno napravili? Koja mišljenja i prijedloge su dali?

 

– Na temelju članka 41. stavka 3. točke 17. Statuta Grada Dubrovnika koji kaže da Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti osniva savjetodavna tijela i imenuje članove savjetodavnih tijela kada je to potrebno radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u uži djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika do današnjeg dana imenovao je sljedeće savjetnike/ce:

1. Pero Kulaš imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za obalne i pomorske objekte.
2. Olga Muratti imenovana je savjetnicom gradonačelnika Grada Dubrovnika za projekt dnevnog boravka osoba treće životne dobi.
3. Filip (Marinko) Žaja imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za turizam.

Rješenjima o imenovanju savjetnicima gradonačelnika propisano je da prate stanje u područjima za koje su imenovani, prate ostvarivanje utvrđenih ciljeva i planova, daju mišljenja i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik u tom području te obavljaju i druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Gore navedeni savjetnici nisu javni službenici, a za svoj angažman ne primaju novčanu naknadu. Stoga je kvaliteta njihovog rada podložna isključivo prosudbi čelnika jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju gradonačelnika, koji ih je na te dužnosti i imenovao te ih jednako tako iste može i osloboditi – piše u odgovoru iz Grada.

Odgovor na njihove konkretne akcije, prijedloge ili mišljenja, nažalost, nismo uspjeli dobiti.

2. PITANJE: Koliko savjetnika specijalista je zaposleno?

– U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika sedam službenika raspoređeno je na radna mjesta višeg savjetnika specijalista za određena područja i to za: promet, gospodarstvo, informatiku, pravna pitanja i za upravljanje investicijama. Službenici su na radna mjesta raspoređeni sukladno Važećim Pravilnicima o unutarnjem redu.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg savjetnika-specijalista su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućega područja te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi;

– stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, poslove pravnog zastupanja, rješavanja upravnih i drugih predmeta, te pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja;

– stupanj samostalnosti koji uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu izmjenu postupka i metoda rada, te donošenje odluka od značaja za pojedino područje iz djelokruga upravnog tijela;

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta – odgovaraju iz Gradske uprave.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *