Predstavljen projekt Respect the City – Dubrovnik kao predvodnik održivog i odgovornog turizma

394

Prvo javno predstavljanje projekta Grada Dubrovnika „Respect the City“ održano je u utorak u Maloj vijećnici, a projekt je u nazočnosti gradonačelnika Mata Frankovića i zamjenice gradonačelnika Jelke Tepšić predstavio voditelj projekta Ranko Milić.

Obraćajući se uvodno gradonačelnik Franković kazao je kao je uloga projekta „Respect the City“ objediniti strategiju razvoja turizma, plan upravljanja povijesnom jezgrom te ostale strateške dokumente. –„Projekt će u sebi nositi kratkoročne ciljeve koje možemo postići već u ovoj te idućim godinama, ali i dugoročne ciljeve održivog turizma“, rekao je.

„Projekt je u osnovi inovacija, a u svom fokusu ima održivi turizam i razvoj grada te predstavlja skup kratkoročnih i dugoročnih inicijativa s ciljem rješavanja dubrovačkih problema. Bit će „požarnih“ mjera, ali želimo raditi sustavno i integrirano. Dobro upravljanje je srž održivog razvoja, a upravo kroz akcijski plan želimo riješiti problem Dubrovnika kao destinacije“, izjavio je voditelj projekta Ranko Milić iz Eupolis grupe.
-“Očekujemo kako će u provedbu akcijskog plana biti uključene sve bitne institucije, od Grada Dubrovnika preko Zavoda za obnovu, komunalnih tvrtki, Društva prijatelja dubrovačke starine, Lučke uprave, Luke Dubrovnik, Zračne luke Dubrovnik, razvojnih agencija, obrazovnih institucija pa do gospodarstva“, rekao je Milić.

Projekt se sastoji od tri faze realizacije.

U prvoj fazi, definira se projektni tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u osmišljavanju i provedbi projekata održivog razvoja i održivog turizma, primjeni i podršci društvenih inovacija i održivog, društveno odgovornog poduzetništva, međusektorskih lokalnih razvojnih partnerstava, rješavanju urbanih razvojnih izazova, te osiguravanju vanjskih izvora razvojnog financiranja kroz EU i druge javne i privatne razvojne fondove na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovaj tim u ovoj fazi ima zadatak facilitirati procese stvaranja konkretnih rješenja za definirane hitne probleme, te raditi na osiguranju izvora financiranja, ali i pretvaranju rješenja u održive poslovne modele. Cilj ovoga jest grad Dubrovnik pozicionirati ne kao grad problem, već kao pro-aktivnog globalnog lidera razvoja održivog i odgovornog turizma. Paralelno s ovim, u ovoj fazi osniva se i savjetodavno tijelo koje je svoj inicijativni sastanak imalo 19. veljače 2018. U ovo tijelo su uključeni relevantni lokalni, regionalni, nacionalni i međunarodni dionici koji će zajedničkim snagama definirati prioritetne kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve održivog razvoja turizma, ali i grada Dubrovnika u cjelini. Savjetodavno tijelo će predložiti i stvaranje sektorskih radnih skupina koje će ponuditi mjere rješavanja hitnih problema (npr. zagušenja najugroženijih dijelova grada već u 2018.).

U drugoj fazi projekta u 2019. cilj je nastaviti razvoj osmišljavanjem, testiranjem i uspostavom srednjoročnih mjera te osigurati izvore financiranja modela i rješenja upravljanja destinacijom uključivanjem zainteresiranih dionika. Međusektorsko projektno partnerstvo će uključiti ponajbolju hrvatsku i svjetsku znanstveno-istraživačku, društveno-gospodarsku i razvojno-inovacijsku struku.

U trećoj fazi, planiraju se realizirati ciljana prioritetna ulaganja u unapređenje kritične infrastrukture, testiranje i optimiranje inteligentnog sustava upravljanja destinacijom, izgradnju kapaciteta dionika, razvoj i promociju proizvoda i usluga održivog i odgovornog turizma, te uspostavu međunarodnog centra za transfer znanja i tehnologija održivog i odgovornog turizma. Na ovaj način, planira se konkretno doprinijeti očuvanju, ali i unapređenju ugleda Dubrovnika kao svjetski atraktivne, ali i organizirane, dobro upravljane i uređene turističke destinacije koja osim svoje ljepote, kulture i povijesti, svijetu može ponuditi i relevantna rješenja, znanja i inovacije kao dodatnu vrijednost kako za posjetitelje, tako i za sve svoje građane, uključivo djecu, mlade, obitelji, osobe treće dobi i druge skupine u riziku od isključenosti. 

Dodatno o projektu Respect the City: 

Turizam je jedan od najbrže rastućih ekonomskih sektora u svijetu. U RH, u 2017. ostvareno je 18,5 milijuna dolazaka i rast od 13%, a u Dubrovniku 1,18 milijuna dolazaka te rast od čak 17%! Turizam je, izvjesno, motor razvoja mnogih krajeva Hrvatske, a posebice Dubrovnika, koji je, u mnogočemu, perjanica hrvatskog turizma. Međutim, turizam, unatoč svojim višestrukim pozitivnim utjecajima na društvo i gospodarstvo, kako u najrazvijenijim destinacijama svijeta, tako i u Dubrovniku, ima i svoje negativne nuspojave: zagušenja prometne i dr. komunalne infrastrukture, degradaciju identiteta, kulturnih i prirodnih vrijednosti, socijalno raslojavanje i odljev stanovništva i odumiranje četvrti uslijed prijetnji masovnog turizma koji se razvija stihijski.

 Prepoznajući potrebu hitnog, ali i sustavnog djelovanja prema održivijim modelima razvoja grada i njegovog turizma, Grad Dubrovnik je pokrenuo inicijativu Respect the City (RTC). RTC je strateški istraživačko-razvojno-inovacijski projekt čiji je cilj kroz suradnju dionika i kombinaciju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera i rješenja unaprijediti pozitivne učinke turizma na ljude, zajednicu i prirodne i kulturne vrijednosti s jedne, a smanjiti negativne učinke s druge strane. Ovo se planira postići kroz praktične mjere, modele i rješenja dobrog upravljanja i održivog razvoja sukladno smjernicama tijela UN-a (npr. UNESCO-a, UNEP-a, UN WTO-a), Europske unije, Vlade RH i dr. relevantnih tijela. Kroz uvođenje i promociju načela i modela održivog i odgovornog turizma, RTC želi doprinijeti održivom razvoju i unapređenju kvalitete života kako stanovnika grada, tako i kvalitete iskustva posjetitelja grada, osiguravajući održivost turističkog, ali i ukupnog društveno-gospodarskog razvoja grada.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *