NAJAVA PETE SJEDNICE GV-a: Raspravljat će se o oborinskoj odvodnji, parku Gradac, dječjim vrtićima…

341

Peta sjednica Gradskog  vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 28. rujna 2017., s  početkom  u 16 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

Za sjednicu se predlažu sljedeće točke Dnevnog reda: 

 1.      Vijećnička pitanja. 

2.      Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2017. godine. 

3.      Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu. 

4.      Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu. 

5.      Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika za dvogodišnje razdoblje. 

6.      Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika. 

7.      Prijedlog zaključka o imenovanju posebnog Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac u Dubrovniku.

 8.      Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dubrovački muzeji. 

9.      Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva u području obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i skrbi o udrugama iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja.

 10.  Prijedlog  zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje  programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2018. godinu. 

11.  Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2018. godinu. 

12.  Prijedlog  zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2018. godinu. 

13.  Prijedlog  zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2018. godinu. 

14.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju oborinske odvodnje i sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje oborinske odvodnje i pripadajuće infrastrukture.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *