SRĐ JE GRAD: Pozivamo ostale političke stranke da na jednak način predstave svoje financije

826

Naš kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Dubrovnika Đuro Capor i kandidat za njegovog zamjenika Nikša Selmani  zajedno s odvjetnicom Viktorijom Knežević, danas su predstavili način na koji Srđ je Grad namjerava otvoriti proračune  Grada i Županije, učiniti ih javno dostupnim i lakim za pretraživanje. Na primjeru detaljnog prikaz prihoda i rashoda  stranke Srđ je Grad predstavili su razinu odgovornosti prema javnim financijama za koju smatraju da je građani  zaslužuju i koju namjeravaju uvesti kao minimalni standard u upravljanju Gradom i Županijom. 

Transparentan pristup javnim financijama, uz sudjelovanje svih dionika u političkom životu te poželjno postizanje  konsenzusa oko upravljanja javnim novcem i prostornim planovima neke su od ideja koje njegujemo i koje nastojimo  uvesti kao standard u politički život grada od prvog dana ulaska u Gradsko vijeće. Današnjim primjerom  transparentnog prikaza svih izvora financiranja, kao i svih rashoda stranke Srđ je Grad, na vlastitom primjeru želimo  pokazati odgovoran odnos prema javnom novcu, novcu građana koji su oni kroz proračun jedinica lokalne samouprave  dali na upravljanje izabranim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. 

Otvoreni proračun koji predstavljamo na našim web stranicama www.srdjegrad.hr/otvoreniproracun daje građanima  jednostavan uvid u strukturu proračuna, izvore iz kojih se proračun puni kao i grupe rashoda. Tražilica ugovora javne  nabave omogućava pretragu ugovora javne nabave Grada i Županije od 2018. godine do danas.  

Svi izvještaji temeljeni su na javno dostupnim podatcima objavljenim na elektroničkom oglasniku javne nabave ili na  stranicama Grada Dubrovnika, no ne na ovako jednostavan način uz mogućnost pretraživanja. 

Na stranicama www.srdjegrad.hr/financiranje , prikazani su svi prihod i rashodi političke stranke Srđ je Grad. Detaljan  prikaz svih uplata članarina i donacija kao i svih troškova jasno predočava našu viziju odgovornosti prema javnim  financijama koju namjeravamo uvesti kao minimalni standard koji građani koji pune proračun i financiraju političke  stranke i zaslužuju.

Pozivamo građane da navedene alate koriste, a ostale političke stranke da na jednak način predstave svoje financije. 

Srđ je Grad

 

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *