Čale Mratović i Vekarić: Gradonačelniče, izvijestite nas o pregovorima s Excelsom

173

Nezavisni vijećnici u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika Matija Čale Mratović i Nenad Vekarić uputili su priopćenje za javnost na temu koncesije za žičaru u kojem od gradonačelnika Mata Frankovića zahtijevaju da se na narednu sjednicu Gradskog vijeća donese kompletno izvješće o tijeku pregovora s tvrtkom Excelsa nekretnine te da se promijeni postojeća odluka o trajanju koncesije kako bi se građanima Dubrovnika priskrbila sredstva za neophodne projekte.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

 
Poštovani,

Tražimo da se na narednu sjednicu Gradskoga vijeća donese kompletno izvješće o pregovorima Grada Dubrovnika s tvrtkom Excelsa nekretninama te predlažemo da se promijeni odluka Gradskog vijeća sukladno ranijem dogovoru Vlade RH, tadašnjeg ministra prometa Siniše Hajdaša Dončića, Excelsa nekretnina, predsjednika Nadzornog odbora Davora Lukšića, direktora Anta Ruskovića i tadašnjeg gradonačelnika Grada Dubrovnika gospodina Andra Vlahušića. 

Za bolje razumijevanje odnosa Grada i tvrtke koja upravlja žičarom potrebno se kronološki podsjetiti što je do sada na tom području napravljeno i na kojim temeljima Grad treba bazirati svoje zahtjeve. 
Kronologija događanja  

Žičara radi od 10. srpnja 2010 godine. Do danas ne plaća koncesiju. Iako su gornja i donja postaja na vlastitome zemljištu, koncesiju je potrebno plaćati sukladno Zakonu o koncesijama i specijalnome Zakonu o žičarama. Excelsa nekretnine cijelo vrijeme pa i danas inzistiraju da koncesija iznosi slično kao i druge koncesije koje dodjeljuje država, posebno koncesije za pomorsko dobro koje se prosječno kreću od 3 do 5 posto godišnjeg bruto prometa. Uobičajeno je da se ta koncesijska naknada onda dijeli na tri dijela, na državu, županiju i grad ili općinu. Kad bi tako bilo u Dubrovniku, Grad Dubrovnik dobivao bi 1 do 1.5 posto bruto prometa ili na godišnjoj razini oko 500 tisuća kuna. 

Bivši gradonačelnik Vlahušić, znajući vrijednost žičare za Dubrovnik, kao i ulogu Grada koji jedini dovodi posjetitelje žičare u Dubrovnik te je time jedini agent koji popunjava kapacitete žičare,  inzistirao je da kroz Zakon o žičarama cjelokupni koncesijski iznos pripadne Gradu Dubrovniku, u čemu je i uspio. Tražio je da koncesijska naknada bude 25 posto, znajući da je to visoki prag koji se u teškim pregovorima s tvrtkom Excelsa nekretnine i resornim ministarstvima neće lako postići. 

Na sastanku u Vladi Republike Hrvatske kod resornog ministra prometa gospodina Siniše Hajdaša Dončića, koji je predložio  Zakon o žičarama i cjelokupnu koncesijsku naknadu namijenio gradu Dubrovniku, postignuto je na prijedlog ministra kompromisno rješenje, odnosno da će koncesijska naknada iznositi 15 posto od svake prodane ulaznice nakon plaćanja PDV-a, na rok od 50 godina uz simboličnu fiksnu naknadu od 1000 kuna mjesečno. Excelsa nekretnine, gospoda Davor Lukšić, predsjednik Nadzornog odbora i direktor Anto Rusković pristali su tada i na povoljne cijene za stanovnike Dubrovnika i posebne stimulativne cijene za stanovnike Bosanke. Također je dogovoreno da će koncesijska naknada teći od dana 8. srpnja 2015. godine neovisno kad će biti potpisan ugovor o koncesiji između Grada Dubrovnika i Excelsa nekretnina. 

Godišnji iznos koncesijske naknade je varijabilan. Ovisi o broju prodanih ulaznica, a indirektno o broju posjetitelja u Gradu Dubrovniku. Ove godine koncesijska naknada uz postojeće uvjete iznosi 8 milijuna kuna ili punih 7.5 milijuna kuna više nego što je uobičajena koncesijska naknada od 500 tisuća kuna. Sa službenih stranica Excelsa nekretnina može se vidjeti kako kumulativni dug od 8. srpnja 2015. godine do danas iznosi 18 milijuna kuna, od čega se 10 milijuna kuna odnosi na prethodne dvije godine, a 8 milijuna kuna na tekuću 2017. godinu. 

Međutim, kada je takav prijedlog ugovora došao na Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog tadašnjih gradskih vijećnika Mata Frankovića i Mara Kristića, koji su bili i saborski zastupnici,  usvojen je izmijenjeni prijedlog te je koncesija umjesto na 50 godina izglasana na 10 godina. Uvjeravajući gradske vijećnike kako će Exclesa nekretnine prihvatiti takav zahtjev, a ako neće da će ih se prisiliti promjenom Zakona o žičarama, taj je prijedlog dobio jednoglasnu potporu svih gradskih vijećnika.

U zadnjih 5 mjeseci svjedoci smo da Excelsa nekretnine nisu potpisale ugovor i ne žele pristati na koncesiju od 10 godina. Prijedlog tadašnjih gradskih vijećnika nije uspio riješiti problem. Mi gradski vijećnici ne znamo što su izmijenjeni prijedlozi Grada te koliko su takvi prijedlozi korisni za Grad. 

Kada znamo da se priprema proračun za 2018. u kome trebaju biti projekti za naše sugrađane, kao što su izgradnja vrtića, škola, domova umirovljenika, za to je potrebno osigurati i sredstva. Prema sadašnjim dugovanjima i obavezi za narednu godinu od najmanje 8 milijuna kuna, može se slobodno u proračun uvrstiti ukupni iznos od 26 milijuna kuna od prihoda od žičare. 

Poštovani gospodine Frankoviću, predlažemo vam da na sljedeće Gradsko vijeće stavite točku o pregovorima s Excelsa nekretninama, korigirate svoj dosadašnji stav, promijenite uvjete Ugovora s usuglašenim uvjetima za koncesiju i osigurate građanima Dubrovnika novčana sredstva kojima će se graditi neophodna socijalna infrastruktura. 

Matija Čale Mratović

Nenad Vekarić

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *