Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2020.

134

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 27. sjednici, održanoj 27. siječnja 2020, donijelo je Program javnih potreba u školstvu za 2020.

U proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirani su brojni projekti iz područja školstva.

Projekt dogradnje i nadogradnje škole Montovjerna iz 2006. godine nije uspio dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekt je ocijenjen prevelikim za školu u jednoj smjeni, posebno jer je u svim kombinacijama podzemna garaža bila vrlo sporna. Stoga je u dogovoru s Ministarstvom napravljen idejni projekt dogradnje i nadogradnje škole koji umjesto 24 predviđa 16 razrednih odjeljenja s kuhinjom, dvodijelnom športskom dvoranom i svim popratnim sadržajima. Predviđa se izgradnja škole na tri kata i to na postojećim učionicama i školskom dvorištu. Radovi na gradnji škole počeli su 14. siječnja 2019. godine, dok se završetak gradnje i opremanje škole planira u prvom polugodištu 2020. Za ovu je investiciju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. osigurano je 18.000.000,00 kuna.

S ciljem prelaska rada Osnovne škole Mokošica u jednoj smjeni izrađen je idejni projekt dogradnje škole. Projektna dokumentacija dovršena je 2019. godine, dok se početak dogradnje planira tijekom 2020, za što je u gradskom proračunu osiguran iznos od 300.000,00 kuna. Također je za dovršetak energetske obnove postojeće zgrade Osnovne škole Mokošica planiran iznos od 3.500.000,00 kuna.

Osnovna škola Marina Getaldića trenutno radi na dvije lokacije: u zgradi Gimnazije Dubrovnik te u zgradi Područne škole Centar. S ciljem prelaska svih odjela škole u povijesnu jezgru te jednosmjenski rad, Grad Dubrovnik je sklopio ugovor s Dubrovačkom biskupijom o korištenju zgrade u Ulici Ilije Sarake 7 za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića. Grad Dubrovnik je financirao izradu idejnog rješenja adaptacije zgrade za potrebe škole i ishodio suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. izrađena je novelacija projekta, sukladno kojem će se u zgradu u Ulici Ilije Sarake smjestiti prva tri razredna odjela ove škole, dok će se četvrti razred smjestiti u zgradu Područne škole Centar. Svi troškovi adaptacije zgrade za potrebe škole Marina Getaldića financirat će se dobrotvornom donacijom. Za ovaj je projekt u gradskom proračunu za 2020. godinu osigurano 8.000.000,00 kuna.

U 2020. godini nastavit će se s projektom energetske obnove zgrada dubrovačkih osnovnih škola. Tako će se, uz obnovu postojeće zgrade Osnovne škole Mokošica, dovršiti radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole Marina Držića (Škola za djecu s posebnim potrebama) u iznosu od 1.054.000,00 kuna te Osnovnoj školi Ivana Gundulića u iznosu od 750.000,00 kuna.

Temeljem potpisanog sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku, Grad Dubrovnik obvezao se sufinancirati izgradnju Studentskog doma u Dubrovniku s iznosom do 30.000.000,00 kuna. Gradnja Studentskog doma započela je u 2018. godini, dok se završetak gradnje planira u prvom polugodištu 2020. U proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu planiraju se sredstva za sufinanciranje dovršetka gradnje Doma u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *