UDRUGA FRANAK: Preporuke HNB-a su dobre, ali nisu obvezujuće za banke

537

Iako je HNB tek nedavno počeo sramežljivo obavljati svoju ulogu u zaštiti potrošača korisnika financijskih usluga te je Udruga Franak tražila od HNB-a konkretnije i snažnije poteze prema bankama, s oprezom ipak pozdravljaju zadnje preporuke HNB-a prema kreditnim institucijama za smanjenje kamatnog rizika za korisnike kredita. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

– Naša konačna ocjena takvog poteza HNB-a ovisit će dakako o konačnom rezultatu odnosno o tome hoće li banke poslušati takve preporuke u praksi. Preporuke u meritumu sadrže dobre smjernice za smanjenje kamatnih rizika, ali mi želimo upozoriti javnost da takve preporuke nisu obvezujuće za banke, a također ostaje nejasna problematična situacija s korisnicima kredita koji više nisu kreditno sposobni. Naime, za razliku od kreditno sposobnih dužnika, takvi dužnici nemaju mogućnost izbora niti mogućnost prelaska u drugu banku ukoliko dobiju nezadovoljavajuću ponudu banke ili ako ponudu uopće i dobiju. Takvi dužnici su u pravilu zarobljeni i osuđeni na dugoročnu otplatu nepovoljnih kredita koji su višestruko skuplji od kredita koji se trenutno nude na tržištu. Apeliramo na banke da takvim dužnicima posebno izađu ususret te da primjene preporuke HNB-a.
Temeljno pitanje jest kakvu će kamatnu stopu banke nuditi. U euro zoni kamatne stope u stambenim kreditima kreću se do 2%, a u ostalim potrošačkim kreditima od 3 do maksimalno 5%. Nema razloga da u Hrvatskoj kamatne stope budu bitno veće nego u euro zoni, posebice ako znamo da je RH među 10 najmanje rizičnih ekonomija u svijetu.

Preporuke su svakako i rezultat naših stalnih upozorenja na visoke kamatne rizike. Udruga Franak je u nekoliko zadnjih susreta s guvernerom HNB-a tražila konkretne poteze puno šireg opsega od preporuka zbog izraženih rizika za potrošače, ali i rizika za banke, što u konačnici predstavlja sistemski rizik za Republiku Hrvatsku s obzirom na veliki broj kredita u kojima je ugovorena promjenjiva kamatna stopa s – naglašavamo – nezakonito i vanugovorno određenim visokim maržama. Međutim, u tome nismo naišli na potpuno razumijevanje od strane naše nadzorne institucije. Udruga Franak je također na sastancima u HNB-u preporučila i ukidanje ulaznih naknada, uvođenje isključivo komforne metode obračuna kamata te obaveznu ponudu anuitetne otplate i otplate u promjenjivim obrocima u novim kreditima.

Ove mjere su još uvijek blagog karaktera te nemaju obvezujuću snagu, ali ipak se ne može negirati veliki napredak u zaštiti potrošača korisnika financijskih usluga u odnosu na zadnjih desetak godina čemu je svakako pridonijela i sama Udruga Franak svojom dugogodišnjom borbom i osvještavanjem javnosti. 

Iako ovakve mjere zaštite potrošača debelo kasne, također pozdravljamo i objavu informativne liste ponude kredita potrošačima koja će svakako omogućiti korisnicima kredita lakšu usporedbu uvjeta na tržištu kredita.
Udruga Franak će pratiti reakcije banaka na preporuke HNB-a te će izvještavati javnost o tome. Krajnji rezultat svakako ovisi i o tome koliko su ljudi svjesni opasnosti promjenjive kamatne stope. Stoga još jednom upozoravamo korisnike kredita na visoke rizike te ih pozivamo da sami aktivno traže povoljnije i sigurnije uvjete za svoje kredite, ukoliko su to u mogućnosti.

I na kraju moramo ponoviti – promjenjive kamatne stope u kreditima ugovorenim prije 2013. nezakonite su, nepoštene i samovoljno definirane odlukama banaka. Stoga preporuke prije svega idu u smjeru ukidanja nezakonitosti u radu banaka, zbog čega banke svakako trebaju ponuditi povoljne fiksne kamatne stope dužnicima. Važno je reći i to da ugovaranjem fiksne kamatne stope nitko ne gubi pravo na tužbu za vraćanje nezakonito naplaćenih preplaćenih kamata u prethodnom razdoblju, pišu iz Udruge Franak.

Komentari




Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *